Välkommen till Kulturskolan i Älmhult!

Vi erbjuder kurser i musik, dans, bild, teater, foto och slöjd för barn och ungdomar mellan 0-20 år som bor i Älmhults kommun.

Anmälan för Kulturskolans höstkurser

Kurssläppet för hösten 2022 är den 16 juni klockan 12.00!

Här anmäler du dig till Kulturskolan kurser från den 16 juni klockan 12.00 Länk till annan webbplats.

Kulturskolans sommarlovskurser

Under vecka 24-27 erbjuder Älmhults Kulturskola gratis lovaktiviteter för barn
och ungdomar. Aktiviteterna är gratis!

Se hela schemat och andra aktiviteter här!

Så här gör du för att skicka in anmälan!

 • Skriv för- och efternamn, ålder, mobilnummer, samt vilken kurs du vill gå. Det är viktigt att du skriver med all informationen för att vi ska kunna få kontakt med er och anmäla alla barnen korrekt.
 • Vissa aktiviteter är över flera dagar, därför ber vi dig att kolla extra noga så du kan delta vid båda tillfällena i så fall.
 • Skicka e-post till Maja Claesson på nedan adress:

maja.claesson@almhult.se

När får jag besked?

Du blir meddelad om ni har fått plats fredagen innan nästkommande veckas
kurser. Kurserna ges på Skolgatan 1 i Älmhult med ingång från framsidan av
Blohméhuset. När du kommer in är det första dörren till höger.

Välkommen!

Kulturskolans summer holiday courses

Between week 24-27 Älmhults Kulturskola is offering free summer vacation activities for children and teenagers. All activities are free of charge!

See the full schedule and other activities here!

This is how you sign up!

 • Write first- and last name, age, phone number, and what course you want to attend, clearly. It is very important that you write all of the information so that we can get in contact with you and that the application is done correctly.
 • Some of the activities have two classes, please keep that in mind when you apply for the course.
 • Send an email to Maja Claesson on the adress below:

maja.claesson@almhult.se

When to I get confirmation?

You will get notified if you have a spot the Friday before the upcoming weeks courses. The address is Skolgatan 1, Älmhult. In Blohméhuset. In front of the house there is a door. When you walked through that door is the next door to the right

Welcome!

Där drömmar blir verklighet

I den tid vi lever i är Kulturskolan viktigare än någonsin. Alla behöver en plats där man kan kreativt skapa, leka sig till kunskap, utvecklas, utrycka sig och upptäcka något nytt. Kulturskolan ska också vara en plats för nya möten. När du lämnar Kulturskolan vill vi att du ska ha med dig något positivt som du på olika sätt kan ha användning för i livet. Kanske en hobby för livet, eller kunna gå vidare till högre studier. På vår Kulturskola älskar vi olikheter och anpassar undervisningen efter dina förutsättningar så långt det är möjligt.

Alla kan lära sig utifrån sina egna förutsättningar och det vi erbjuder är en riktig utbildning. Vi försöker erbjuda både spets men också bredd på undervisningen och något för alla.

Extra viktigt tycker vi spelglädjen och samarbeten är och att få vara med i ett sammahang. Du kan träffa nya vänner och tillsammans gör ni större och mindre framträdanden, utställningar och shower. Därför prioriterar vi att barn och ungdomar ska spela tillsammans i grupper så långt som det är möjligt.

En del av kommunen

Kulturskolan i Älmhult är en del av kommunens verksamhet och kommunen ser mycket positivt till att ge barn och ungdomar meningsfulla kultur- och fritidsverksamheter.

Våra kurser och anmälan

På Kulturskolan strävar vi efter att det ska finnas något för alla. Kolla in listan här nedanför och se vilken kurs som passar just dig. Det finns kurser för så väl stora som små. Vad sägs om bland annat dans, kornett, klarinett, bild, och teater?

Det krävs ingen förkunskap för att få gå i Kulturskolan. Varje elev får chansen att utvecklas efter sina förutsättningar så långt det är möjligt.

Anmälan Hösten 2022

Här anmäler du dig till Kulturskolan, nästa kurssläpp för hösten 2022 är den 16 juni kl. 12.00 Länk till annan webbplats.

Under eller efter skoltid

Undervisningen sker antingen i grundskola på håltimmar och raster, eller efter skoltid då ofta i Kulturskolans lokaler eller andra lokaler som är anpassade för verksamheten. Dans, orkester- och gruppspel sker efter skoltid.

Bra att veta om undervisningen

 • I undervisningen ingår minst 22 undervisningstillfällen per läsår. Här ingår framträdanden och uppspel.
 • Du kan hyra följande instrument: fiol, cello, trumpet, trombon, horn, tvärflöjt, klarinett och saxofon.
 • Lektionstiderna är oftast 20 minuter per vecka, under eller efter skoltid. Efter skoltid sker undervisningen i Kulturskolans lokaler eller i lokaler anpassade för verksamheten. Grupplektionernas tid kan variera.

Våra kurser inom musikinstrument

Stråkinstrument

 • Fiol från årskurs 1
 • Cello från årskurs 1
 • Kontrabas från årskurs 3

Träblåsinstrument

 • Blockflöjt från årskurs 2
 • Tvärflöjt från årskurs 3
 • Klarinett från årskurs 3
 • Saxofon från årskurs 3

Bleckblåsinstrument

 • Trumpet från årskurs 3
 • Trombon från årskurs 3
 • Althorn från årskurs 3
 • Kornett från årskurs 3
 • Tuba från årskurs 3

Klaverinstrument

 • Piano från årskurs 3

Stränginstrument

 • Elgitarr från årskurs 3
 • Akustisk gitarr från årskurs 3
 • Elbas från årskurs 3

Slagverksinstrument

 • Trummor från årskurs 3
 • Sambaorkester (startar om 10 elever är anmälda till kursen)

Körsång

 • Kör (startar om 10 elever är anmälda till kursen)

Övrigt

 • Musikproduktion från årskurs 3
 • Musikteori efter förfrågan
 • Musikensembler/orkestrar och band (antagning sker efter överenskommelse)

Våra kurser inom dans

 • Balett från 4 år
 • Street/show dans från årskurs 3
 • Indisk dans från 4 år

Våra kurser inom teater

 • Teater från årskurs 2
 • Show från årskurs 3

Våra kurser inom bild, foto och slöjd

 • Bild från 10 år och uppåt
 • Foto från årskurs 4
 • Slöjd olika åldrar (ges endast i kortkurser)

Våra kurser för dig med funktionsvariation

 • Musikensemble från 6 år
 • Spela i band från årskurs 7
Du med funktionsvariation kan självklart också söka våra andra kurser!

Priser

Samtliga priser gäller per barn och termin. Syskonrabatt gäller endast ämneskurser.

 • Vi har gratis kurser i Foto, körsång och slöjd
 • Alla andra kurser kostar 700 kr/termin
 • Instrumenthyra kostar 300 kr/termin

Avanmälan

Tänk på att avanmäla platsen i god tid om ditt barn väljer att inte börja. Uteblir ni från kursen och vi inte hör något från er efter två lektioner efter terminsstart debiteras full kursavgift.

Syskonrabatt (endast ämneskurs)

 • Barn 1: 700 kr
 • Barn 2: 525 kr
 • Barn 3: 350 kr

Information om avgiften

Kommunen subventionerar en större summa pengar till Kulturskolan men detta täcker inte hela kostnaden för din undervisning därför betalar du en summa för att gå på Kulturskolan. Avgiften är betydligt högre i många andra kommuner än vad Älmhults kommun har. Att kostnaden är lägre i vår kommun beror på att de som bestämmer i Älmhult tycker att kulturskolan är viktig.

Faktura från Kulturskolan

Fakturan kommer en gång per termin och ofta i mitten av terminen. Är det något som inte stämmer med din faktura så måste du höra av dig till oss innan fakturan förfaller. Betalas inte fakturan i tid tas en debiteringsavgift ut. Lämnas fakturan obetald skickar kommunen den vidare till inkasso. Har du krångel med din faktura maila till:kulturskolan@almhult.se

Projekt och samarbeten

Vi på Kulturskolan vill finnas tillgängliga för alla barn i kommunen inte bara de som söker sig aktivt till oss och våra kurser. Därför arbetar vi parallellt med vår ämneskursverksamhet i olika projekt och samarbeten.

 • Vi har drama/musik för alla elever på grundsärskola och gymnasiesärskola varje vecka vilket bukar resultera i några mindre teaterpjäser/uppspel varje år
 • Vi driver projektet "rytmik i förskolan" där vi kommer ut till samtliga förskolor i kommunen för att ha rytmik med barnen och inspirera förskolepersonal att använda rytmik i sitt dagliga arbete och som kommunikationssätt med barnen
 • Varje år gör vi en adventskalender och spelar in den på Älmhults arena som sedan sänds varje dag under hela december
 • Vi genomför också varje år någon form av större barnmusikalprojekt där vi ofta samarbetar med olika grundskolor i Älmhults kommun

Welcome to the Culture School in Älmhult!

We can offer you courses in music, dance, art and theater if you are between 0-20 years and live in Älmhults kommun. Follow the link below for an english version of this page.

The Culture School in Älmhult

Register for the Autumn Term 2022

Here you can apply to the culture school in Älmhult!  The course catalog will open 16th of june 12 PM. Länk till annan webbplats.

Kontakta Kulturskolan

Jennie Winquist, verksamhetsledare

Maja Claesson, bildlärare

Emil Engström, brasslärare (bleckblås, blockflöjt)

Rupa Pal, danslärare indisk dans

Michelle Pan, dans- och pianolärare (ej indisk dans)

Beatrice Engman, fotolärare

beatrice.engman@almhult.se

Patrik Bernstein, gitarr-, elgitarr-, bas- och trumlärare samt lärare i musikproduktion

Åsa Thorsén Mogensen, rytmiklärare samt drama/musiklärare för barn och ungdomar med funktionsvariationer

Lars-Erik Sundell, stråklärare

Ingela Widén, teaterlärare

Tobias Sandén, träblås- och sånglärare

Jennie Winquist, allt i allo- lärare

Postadress

Älmhults Kulturskola
Skolgatan 1
343 31 Älmhult

Besöksadress

Blohméhuset (samma hus som biblioteket)
Skolgatan 1, Älmhult Länk till annan webbplats.Folkets hus
Skolgatan 18, Älmhult Länk till annan webbplats.

Instrumentuthyrning

Enligt överenskommelse med lärare

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 19 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?