Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Om corona i förskola och skola

Många undrar hur våra förskolor och skolor berörs av corona (covid-19). Vi får också frågor om barn och elever ska komma till våra förskolor och skolor eller inte.

Vi följer de instruktioner och riktlinjer som Region Kronobergs smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. ger. Det innebär att barn och elever i förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt.

Här nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren:

Om risken att smittas och bli smittad

Kan elever testa sig för covid-19?

Region Kronoberg utför provtagning av barn från och med förskoleklass. Genom att ta provet får du svar på om ditt barn har covid-19. Provet kan du lämna om du har symtom längre än 24 timmar, det finns mest med virus i början av sjukdomen. Lämna därför provet så snart som möjligt för att få ett säkert svar.

Det kan till exempel vara halsont, snuva, feber, huvudvärk, hosta eller illamående och diarré. Det kostar inget att ta provet.

Vad händer om svaret är negativt?

Om resultatet på ditt barns prov är negativt betyder det att hen inte har covid-19. Och om ditt barn mår bra och orkar kan ditt barn gå till skolan igen.

Vad händer om svaret är positivt?

Om resultatet på ditt barns prov är positivt betyder det att ditt barn har covid-19. Då behöver hen stanna hemma för att inte smitta någon annan. En läkare kommer att ringa för att fråga hur ditt barn mår och berätta hur hen undviker att smitta andra.

Jag är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Det är förståeligt att man kan känna oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ska friska barn vara i förskolan/skolan, annars missar barnet/eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta.

Utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd kring detta. Länk till annan webbplats.

Kan ni garantera att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas tillsammans. För att minska risken för smitta är det viktigt att alla barn och elever stannar hemma om de är sjuka.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smitta. Om barn eller elever insjuknar under dagen kontaktar vi vårdnadshavare som får hämta sitt barn.

Jag har nedsatt immunförsvar – vad gäller då?

Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan, för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Jag är sjuk i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer gällande barn och elever i grundskolan. Den nya rekommendationen innebär att även barn och elever i förskolan och grundskolan ska vara i karantän om det finns bekräftad covid-19 i hushållet.

Älmhults kommun ställer sig bakom denna rekommendation och ber samtliga vårdnadshavare att följa detta beslut.

Läs mer om dessa regler här Länk till annan webbplats..

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är smittskydd på Region Kronoberg som bestämmer vad som ska göras; smittspårning, karantän och så vidare. Du kommer att få information om vad som gäller på er skola.

Kan barn ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Ja, barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

Angående eventuell trängsel så är det skolledningen som ska se till att avstånd kan hållas genom att ändra schema eller att använda alternativa matsalar.

Det handlar om att undvika köbildning, att det sitter färre elever runt borden och glesare placering av bord i lokalerna. Lösningarna kan se olika ut eftersom lokalernas utformning har olika förutsättningar. Skolan bör enligt gällande råd från Folkhälsomyndigheten ordna så att eleverna kan tvätta händerna med tvål och vatten och/eller erbjuda tillgång till handsprit innan man går in i skolrestaurangen och äter sin måltid.

Kostenheten följer Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Information på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

När ett barn eller en elev är sjuk gör vårdnadshavaren en sjukanmälan till skolan. De anmäler inte vilken sjukdom deras barn har. Personal som smittas med covid-19 har en skyldighet att tala om för sin chef att hen är smittad.

Vi är noga med att berörda vårdnadshavare och medarbetare som kan ha riskerat utsättas för smitta får information. Om rektor eller verksamhetschef får information om att barn, elever eller personal bekräftats med Covid-19 väljer verksamheten tillsammans med Smittskydd Region Kronberg hur informationen ges.

Hur gör ni för att minska smittspridning?

Vi följer Folkhälsomyndighetrenas rekommendationer för att minska smittspridning i våra verksamheter. Bland annat gör vi följande:

Handhygien

 • Informerar eleverna om att det är viktig med god handhygien.
 • Påminner eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Ser till att det finns tvål och pappershanddukar tillgängligt
 • Sätter upp affischer med information om handtvätt

Social samvaro

 • Ökat avstånd mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen där det är möjligt
 • Undviker i möjligaste mån större grupper av barn i till exempel kapprum, aula på rast
 • Ser över möjligheten att planera för verksamhet och undervisning utomhus
 • Undviker aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt

Städning

 • Skolans toaletter städas minst en gång om dagen. Papperskorgarna töms regelbundet vid behov.
 • Bordsytor, dörrhandtag, räcken, med mera, torkas åtminstone en gång om dagen med rengöringsmedel
 • Leksaker, datorer, tangentbord, surf- och lärplattor torkas av varje dag med rengöringsmedel

Om att stänga eller inte stänga förskolor och skolor

Kommer förskolor och skolor att stänga?

Älmhults kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger.

Det kan inträffa att enskilda verksamheter stängs på grund av personalbrist eller risk för större smittspridning

Vad händer om man beslutar att stänga förskolan?

Om vi fattar beslut om att stänga förskolor kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

Vid eventuell stängning av förskola eller skola har du som vårdnadshavare möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Måste jag betala avgiften om förskolor eller fritidshem stänger?

Nej, du behöver inte betala om förskolor och fritidshem måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen som började gälla den 21 mars.

Vad händer om det upptäcks coronasmitta på en förskola eller skola?

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola informerar rektor berörda vårdnadshavare i samråd med Smittskydd på Region Kronoberg.

Om coronavirusets påverkan på förskolor och skolor

Hur påverkas förskolan eller skolan om det blir färre personal?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt. Det beror på att många medarbetare på förskolorna och skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att förskolans och fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner. Varje skola informerar vårdnadshavare och elever om eventuella ändringar.

Om permittering

 Hur får jag lämna vid permittering?

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem. Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i IST genom att fylla i ett nytt schema. Är du permitterad viss del av din tjänst är det dessa tider som ligger till grund för omsorgsbehovet.

Är du helt permitterad erbjuds du 15 timmar per vecka för förskola. Du kan välja mellan att lämna kl. 9.00 -14.00 tisdag, onsdag och torsdag eller kl. 8.00 – 11.00 måndag-fredag. På fritidshemmet erbjuds du att lämna två schemalagda eftermiddagar per vecka till kl. 16.00.

Har du frågor kring detta så kontakta din rektor på ditt barns förskola eller fritidshem.

Till toppen