Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Modersmålsundervisning

Välkommen till modersmålsundervisning!

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig och sker utanför skoltid.

Undervisning i ett språk startar om vårdnadshavare till minst fem elever anmäler intresse och det finns lärare i det aktuella språket. Syftet med undervisningen är att ditt barn utvecklar kunskaper i sitt modermål. Ditt barn får också stöd i att lära sig leva med olika kulturer och traditioner. Det är viktigt att modersmålet hålls levande i hemmet.

Till toppen