Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Val av skola

Här kan du hitta våra aktuella e-tjänster och blanketter kring val av skola samt läsa om val av skola, turordningsregler, relativ närhet och syskonförtur.

E-tjänster och blanketter

Val av skola inför förskoleklass

Älmhults kommun erbjuder ditt barn plats från hösten, det år barnet fyller sex år. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla ska gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum i alla skolformer.

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Älmhults kommun som börjar i förskoleklass läsåret 2022-2023 kommer att få ett brev hem med information.

Ansökan till förskoleklass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst öppen till 31 januari 2022).

Vad gäller vid val av skola?

Val av skola för elever som bor i centralorten

I första hand erbjuds vald skola, men om det skulle vara fullt på en skola är det den relativa närheten som avgör placeringen. Se turordningsregler

Val av skola för elever som bor utanför centralorten

Eleverna tillhör ett upptagningsområde som har en hänvisningsskola och det är till den som eleven har rätt att få skolskjuts. Om ni väljer en annan skola än hänvisningsskolan erbjuds plats på skolan och skolskjuts i mån av plats.

Om du redan går i en kommunal skola i Älmhult men vill välja en fristående skola kontaktar du skolan för anmälan enligt deras rutiner. Efter att den fristående skolan gett besked om antagning anmäler ni byte av skola.

Turordningsregler

Vårdnadshavarnas önskemål uppfylls så långt som möjligt i mån av plats. Däremot kan önskemål inte uppfyllas om det skulle innebära att en annan elev förlorar rätten till en skola nära hemmet.

Om det finns fler sökande än tillgängliga platser så fördelas platserna i den här turordningen:

  1. Barn med skyddade personuppgifter eller som av förvaltningen bedöms ha särskilda skäl.
  2. Relativ närhet
  3. Syskonförtur

Relativ närhet

Principen om relativ närhet innebär att om två barn sökt till samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Relativ närhet

Bild som förklarar Relativ närhet Bild: Malmö stad

Exempel på hur relativ närhet tillämpas:

  • Elev 1 och elev 2 har sökt samma skola.
  • Elev 1 har 850 meter till sin alternativa skola och 700 meter till sin sökta skola. 850m-700m=150 m.
  • Elev 2 har 600 meter till sin alternativa skola och 500 meter till sin sökta skola. 600m-500m= 100 m.
  • Elev 1 kommer att få platsen. Elev 1 har längre till sin alternativa skola än elev 2.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 och om syskonet går i högst årskurs 3. Vårdnadshavarna måste aktivt söka plats på den skolan som första barnet går på det läsåret ansökan gäller.

För att syskonförtur ska gälla måste ett av barnen vara inskrivet på den önskade skolan. Med syskon menas barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare.

Till toppen