Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Frågor & svar särskolan

Särskolan

Vad är särskolan?

Särskolan är en egen skolform vilken är till för de barn som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Särskolan omfattar den obligatoriska grundsärskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan. Grundsärskolan består av två undervisningsformer, grundsärskolan och träningsskolan. Läs mer här om särskolan.

Hur antas mitt barn till särskola?

Ställningstagandet till rätten att välja denna skolform förutsätter en professionell helhetsbedömning av eleven. Bedömningen grundar sig på fyra utredningar, pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk.  Läs mer här om särskolan.

Finns gymnasiesärskola i Älmhult?

Ja, gymnasiesärskolan finns på Haganäsgymnasiet där det går att välja individuellt programmet samt tre nationella program. Läs mer på www.haganasgymnasiet.se Länk till annan webbplats.

 

Övergripande frågor förskola och skola

Vilken olycksfallsförsäkring gäller?

Alla barn och elever i Älmhults kommun är försäkrade av Länsförsäkringar. Läs mer om olycksfallsförsäkring här

Vad gäller om jag vill fotografera eller filma på en skolavslutning eller annat liknande tillfälle?

För att skydda barnens och elevernas personliga integritet är det inte tillåtet att utan särskilt tillstånd från rektor fotografera, filma eller göra ljudupptagning i de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult.
Foto och film förskola och skola i Älmhults kommun

Var söker jag lediga jobb inom skola och förskola?

Vill du söka en ledig tjänst i Älmhults kommun hittar du de här:
Lediga jobb förskola och skola

Om jag vill vikariera inom förskola eller grundskola, hur gör jag då?

Om du är intresserad av att vikariera inom förskola och skola, fyll i intresseanmälan via e-tjänst på
www.almhult.se/vikariepoolen

Hur hanteras mitt barns och mina personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen som gäller från och med den 25 maj 2018 (GDPR). Förordningen skyddar dig mot kränkning av din personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter. Förordningen medverkar alltså till rätten till ditt privatliv och skyddar dina personuppgifter så de inte kommer i ”orätta händer” eller används till andra ändamål än det först var tänkt. Utbildningsnämnden är ansvarig för personuppgifter inom skola och förskola.
Läs mer på www.almhult.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Var kan jag lämna synpunkter och klagomål?

Har du synpunkter, klagomål på det som händer i verksamheten vänder du dig i första till personal den skola eller förskola detta gäller. Är du ej nöjd med detta kan du använda vårt e-formulär för synpunkter och klagomål.
Synpunkter och klagomål förskola och skola

Var hittar jag information om skolhälsovården?

Kontakt med och information om skolhälsovården hittar du på varje skolas hemsida.
Skolhälsovård

Var kan jag läsa om läroplaner samt andra beslut som rör förskolan och skolan?

Mål- plan- & policydokument för både förskolan och skolan hittar du här där vi bland annat länkar vidare till Skolverket och andra myndigheter, men även de lokala beslut som kommunfullmäktige och utbildningsnämnd tagit. Mål- plan- & policydokument

Var hittar jag skolans matsedel?

Matsedeln hittar du på varje skolas hemsida.
Matsedlar Älmhults kommun

Hur ser läsårstiderna ut?

Vilka riktlinjer gäller för studier utomlands?

Vad gäller för studier utomlands? Läs mer om skolplikten för grundskoleelever, om skolpengen och om vad som gäller för gymnasieungdomar på sidan:
Riktlinjer för studier utomlands

Oroande frånvaro, vad är det och hur anmäler jag detta?

Med oroande frånvaro avses här att eleven är frånvarande i stor utsträckning från den obligatoriska undervisningen och att den totala frånvaron är av en sådan omfattning att skolplikten, enligt skolans bedömning, inte fullföljs.
På Centrala barn- och elevhälsan kan du läsa handlingsplan och göra anmälan

Skolskjuts

Hur ansöker jag om skolskjuts för mitt barn?

Du ansöker om skolskjuts via kommunens e-tjänst.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Hur långt måste mitt barn ha till skolan för att få skolskjuts?

För att en elev ska få skolskjuts beror på avståndet från elevens hem till elevens skola samt elevens ålder. Detta gäller utanför tätortsområde, det vill säga ej inom Älmhults tätort.
Här kan du läsa mer om de avstånd som gäller.

Måste jag meddela om jag flyttar under pågående läsår?

Kontakta skolskjutshandläggare och meddela från och med när ni flyttar. Skolskjuts avslutas. Behöver ni skolskjuts från den nya adressen lämnar ni in ny ansökan.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Jag vill säga upp skolskjutsen helt, hur gör jag?

Skicka e-post till skolskjuts@almhult.se och meddela från och med när skolskjutsen ska upphöra.

Mitt barn har valt friskola, behöver jag skicka in ansökan om skolskjuts?

Ja, ny ansökan skickas in varje läsår. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Mitt barn har rätt till skolskjuts enligt skollagen – ska jag ändå skicka in ansökan?

Ja, när ditt barn börjar F-klass eller när hen ej haft skolskjuts tidigare. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende?

Ja, om eleven har ett regelbundet, likvärdigt fördelat och varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Skolskjuts ges endast från adresser där avståndskriterier uppfylls och ligger inom Älmhults kommun. Ny ansökan inför varje läsår görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts från fritids?

Ja, elever som är inskrivna på fritidshem och bor i Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck och Pjätteryd har möjlighet att ansöka om fritidsskjuts till och från hemortens förskola. Avresa från fritids är ca kl. 16.00. Ansökan görs inför varje nytt läsår, senast den 1 juni. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts inom tätorterna Diö, Liatorp eller Älmhult?

Nej, ingen skolskjuts beviljas inom tätorterna.

Mitt barn ska gå på modersmålsundervisning och behöver skjuts dit och tillbaka till skolan, hur gör jag?

Ansökan görs på särskild blankett, ”Ansökan om skjuts till modersmål”. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Hur länge kan man få vänta på ett besked om skolskjuts under pågående läsår?

Det kan ta upp till tre veckor.

Hur länge kan man få vänta på ett besked om skolskjuts inför nytt läsår?

Ansökningar behandlas löpande under våren. Beslut kommer under sommarlovet.

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, hur gör jag?

Ni kontaktar Länsförsäkringar, tfn 0470-720000, mail info@LFkronoberg.se. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.
Läs mer om olycksfallsförsäkring.

Mitt barn har blivit sjuk/opererats och behöver skolskjuts, hur gör jag?

Ansök om tillfällig skolskjuts och bifoga ett läkarintyg där det framgår vilken typ av skjuts som är nödvändig.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Kan förälder få ersättning för att köra sitt barn själv om skolskjutsen inte kommer?

Nej, det kan man inte.

Mitt barn har fått förändrad på- och avstigningsplats jämfört med ifjol. Varför?

Det kan det vara så att barnet fått en annan avståndsgräns på grund av ålder.

Jag har fått besked om att mitt barn inte fått skolskjuts. Vi har en farlig skolväg som barnet inte kan gå efter. Vad gör jag då?

Man kan ansöka om prövning av skolskjuts och då har man även rätt att överklaga ett negativt beslut till Förvaltningsrätten i Växjö.

Mitt barn går på Internationella skolan/Montessori och har inte fått skolskjuts. Vi anser att barnet ska ha det, vad gör jag?

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat och beviljats sådant val har rätt till skolskjuts om det inte får ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns. Man kan ansöka om prövning av skolskjuts och då har man även rätt att överklaga ett negativt beslut till Förvaltningsrätten i Växjö.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Jag ska flytta till Älmhults kommun vad gör jag för att mitt barn ska få skolskjuts?

Du skickar in en ansökan om skolskjuts via kommunens E-tjänst. Observera att det kan ta upp till 3 veckor innan skolskjuts kan administreras.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Vi kommer att flytta, men vill att barnet ska få gå kvar på sin vanliga skola. Vad händer då med skolskjutsen?

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat och beviljats sådant val har rätt till skolskjuts om det inte får ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Observera att det kan ta upp till 3 veckor innan skolskjuts kan administreras.

Bussen/taxin kommer sällan i tid, vad ska jag göra?

Om något inte fungerar behöver vi tydlig information med dag, klockslag, fordon, händelse, etc, för att på ett bra sätt kunna utveckla verksamheten. Meddela störningar till skolskjutshandläggare.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Om skolkort för buss och tåg på gymnasiet

På Haganässkolans hemsida kan du läsa mer om skolkort för buss och tåg under Vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen