Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Grundsärskolan åk 1-9

Bild på grundsärskolans lokaler

Grundsärskolan är egen skolform som arbetar efter Grundsärskolans läroplan, 2011.

Skolformen är anpassad till den elevgrupp som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. För att bli mottagen i särskolan måste en utredning göras. Utredningen består av en pedagogisk, social, medicinsk bedömning samt en psykologbedömning. Utredningen måste visa på att eleven tillhör målgruppen för särskolan.

Pedagogisk idé

Grundsärskolan är en skola som utgår ifrån eleven och elevens lärande, där vi som arbetar har ett stort intresse för att utveckla vår skola till en plats för ömsesidigt lärande och utveckling. Vi bidrar tillsammans till vårt gemensamma uppdrag – elevernas lärande och utveckling. Vi möts i vardagen – elever, personal och vårdnadshavare och arbetar tillsammans för våra elevers framtid som självständiga personer. Vi vågar tro på modet och potentialen hos våra elever och utmanar det välkända och går utanför boxen.

Vår grundsärskola är en skola med trygga elever som kommer till skolan varje dag med glädje. På vår skola får alla vara sig själva och möts med respekt. Alla har en självklar plats i gemenskapen. Vi ser olikheter som en tillgång och möjlighet till utveckling.

Vi möter framtiden med positiv självbild och framtidstro. Jag vill, jag vågar, jag kan. Grundsärskolan finns på Klöxhultsskolan för åk 1-6 och på Linnéskolan för åk 7-9.

På Klöxhultsskolan tillhör eleverna Klöxhults fritidshem. Fr o m 12 års ålder kan vårdnadshavare ansöka om plats på LSS fritids Lingonet.


Till toppen