Sjukanmälan & ledighet

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker till Gemö skolas expedition, 0476-55 179. Det går bra att tala in meddelande.

Sjukanmälningar av elever ska göras av vårdnadshavare och vara skolans expedition till handa senast kl 8.00.

Vårdnadshavaren meddelar dagligen sjukfrånvaro.

Om en elev, som inte är sjukanmäld, inte kommit till skolan kl. 8.15, kontaktas vårdnadshavare. Lotta Ramberg Petersson, administratör på Gemö skola, tar denna kontakt.

Ledighet

Elevers ledighet

Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter för ledighet. I grundskolan får mentor bevilja tre dagars ledighet per läsår. Ledighet därutöver beviljas av rektor (Skollag 2010:800 7 kap 18 §). Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov i åk 3, 6 och 9.

Läs mer om regler gällande ledighet på Skolverkets webbplats. länk till annan webbplats

Skolan förutsätter att du som vårdnadshavare ser till att eleven tar igen förlorad undervisning genom egen försorg.