Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Sjukanmälan & ledighet

Sjukanmälan via IST Administration

Från och med höstterminen 2021 ska du som vårdnadshavare sjukanmäla och anmäla ditt barns frånvaro via IST Administration som du hittar på
www.almhult.se/skolportalen.
Inloggning sker via BankID

Har du inte BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Elevers ledighet

Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter för ledighet. I grundskolan får mentor bevilja tre dagars ledighet per läsår. Ledighet därutöver beviljas av rektor (Skollag 2010:800 7 kap 18 §). Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov i åk 3, 6 och 9.

Läs mer om regler gällande ledighet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Skolan förutsätter att du som vårdnadshavare ser till att eleven tar igen förlorad undervisning genom egen försorg.

Till toppen