Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Diö Fritids

Diö fritids har sin verksamhet i egna lokaler på skolan och en utemiljö som inbjuder till lek och rörelse. Skolan omges av en fantastisk natur med närhet både till skog och sjö. På gångavstånd finns även en ishall. Eleverna erbjuds aktiviteter i grupper under veckan och lärandet utgår från ett årshjul med olika temaområden.

Kompetensutvecklingsdagar

11 augusti och 23 september har Diö fritidshem stängt för planering och kompetensutveckling.

Om fritidshemmet

Varje grundskola ansvarar för sin egen fritidshemsverksamhet. Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer här på www.almhult.se/lamnaschema

Till toppen