Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Regler och avgifter

Du har rätt till förskoleverksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i Älmhults kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig eller sjukskriven.

Ditt barn kan gå i förskolan från det att det har fyllt ett år till och med hösten det år ditt barn börjar förskoleklass. När ditt barn börjar förskoleklass kan du ansöka om plats på fritidshem, det som kallas fritids.

Olycksfallsförsäkring

Älmhults kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar boende i Älmhults kommun.

Försäkringen gäller dygnet runt utan självrisk för dem som är folkbokförda i Älmhult. För elever som är folkbokförda i annan kommun gäller försäkringen endast under skoltid samt under tiden till och från skolan. Försäkringen omfattar läke-, rese-, samt tandskadekostnader som uppstår i samband med en ersättningsbar olycksfallsskada.  Vidare omfattar försäkringen medicinsk invaliditet och dödsfallsersättning. Sjukförsäkring ingår ej.

Kommunen uppmanar föräldrar att kontakta sitt försäkringsbolag för att om möjligt teckna individuell barnförsäkring som även omfattar momentet invaliditet p.g.a. av sjukdom.  

Vid skada

Från och med 2017-01-01 levereras försäkringen av Länsförsäkring Kronoberg. Vid skada är det viktigt att man anmäler skadan direkt till Länsförsäkringar via telefon 0470-72 00 00 eller e-post: personskador@lfkronoberg.se 

Mer information finns i Försäkringsbeskedet Pdf, 296.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 296.8 kB).

Riktlinjer vid sjukdom

Små barn är sjuka flera gånger varje år

Små barn är ofta sjuka. Upp till fyra års ålder har barnet i genomsnitt sex till åtta luftvägsinfektioner per år. Infektionerna gör att barnen bygger upp sitt immunförsvar. Det går inte helt undvika att infektioner sprids i småbarnsgrupper, men de går att begränsa.

Som förälder måste du vara beredd på att vara hemma med ditt barn flera gånger varje termin för att låta infektionerna läka ut och för att minska risken att de sprids till andra barn.

När ska barnet stanna hemma?

Hur barnet orkar med aktiviteterna på förskolan är avgörande för om ditt barn kan vara på förskolan. Om ditt barn är tröttare än vanligt, inte äter eller sover, är okoncentrerat eller på något annat sätt visar att hen inte orkar med aktiviteterna på förskolan, då kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn.

Barnet ska också stanna hemma om hen till exempel

  • har en smittsam sjukdom, till exempel halsfluss, som inte har behandlats eller har behandlats kortare tid än två dygn
  • har en maginfektion med kräkningar eller diarré
  • behandlas med någon medicin och någon vuxen behöver ge den, till exempel antibiotika eller ögondroppar.

Förskolepersonalen bedömer

I hemmet kanske du inte alltid märker att barnet är påverkat av en infektion, men på förskolan med olika aktiviteter bland andra barn och vuxna märker personalen om barnet inte orkar delta som vanligt.

De som arbetar på förskolan är vana att se hur ditt barn fungerar på förskolan och därför är det viktigt att du som förälder litar på förskolepersonalens bedömning även om du själv tycker att barnet verkar piggt när ni är hemma.

Förskolans hygienrutiner

Förskolan har hygienrutiner för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan. Det är kommunens miljönämnd som ansvarar för att rutinerna följs.

Förskolepersonalen har en helhetsbild över infektionsläget bland barnen och kan ibland besluta att hygienrutinerna på förskolan skärps tillfälligt. Det kan till exempel vara för att begränsa spridningen av magsjuka.

Tid tillsammans med barnet

Det bästa sättet att ta hand om ditt sjuka barn är att umgås med barnet och ge hen lite mer av din tid. Du kan till exempel läsa sagor, ni kan spela spel eller titta på tv tillsammans. När barnet är sjukt kan det finnas mer tid att umgås än vad som vanligtvis finns i vardagen.

Om det finns flera föräldrar i familjen kan det ibland bli diskussioner om vem som ska stanna hemma med barnet. Det kan vara bra att ha pratat igenom sådant tidigare, och kanske gjort en planering. Det är

bra om barnet slipper höra vuxna diskutera vem som ska vara hemma. Hur ett barn mår och vad barnet behöver bör alltid komma först.

Förskolan har några riktlinjer som vi tycker är bra att förhålla sig till.

Grundregel:

  • Barnets allmäntillstånd är avgörande för om det kan återgå till verksamheten.
  • Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.
  • Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel.

Feber

Stanna hemma tills ditt barn har varit feberfritt i minst 24 timmar utan febernedsättande läkemedel.

Trötthet

Stanna hemma när barnet är så trött att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan. Till exempel om barnet inte har kunnat sova på grund av hosta.

Förkylning

Vid ”vanlig förkylning” är man självklart hemma om man har feber. I övrigt får man bedöma från fall till fall beroende på hur medtaget barnet är. Klarar barnet av att delta i den vanliga verksamheten på förskolan som även innebära utomhusvistelse, är barnet välkommet.

Ett barn kan verka friskt hemma, men klarar inte av att vistas i grupp hela dagen. Smittorisken är som allra störst alldeles när en förkylning bryter ut.

Ögoninflammation

Även om barnet mår bra i övrigt bör hen vara hemma, dels för att ögoninflammation smittar, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Maginfektioner

Barn ska vara hemma när de kräks eller har diarré. De kan gå tillbaka till förskolan när de äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under minst två dygn. Barn som går i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att de har blivit friska.

När kraftig kräksjuka slår till på förskolan sätter vi upp lappar i våra hallar.

Personer i samma hushåll som är friska behöver inte stanna hemma i förebyggande syfte.

Tillfällig läkemedelsbehandling

Stanna hemma om ditt barn behandlas med en medicin som en vuxen behöver ge, till exempel ögondroppar eller antibiotika. Förskolepersonalen är inte skyldig att ge tillfällig medicin till ditt barn.

Svinkoppor

Barnet smittar så länge såren är fuktiga. Barn som går i förskolan bör vara hemma tills såren ser helt torra ut, och därmed är läkta.

Huvudlöss

Då måste man använda någon form av behandling annars kommer lössen att fortsätta försöka sig och problemet kvarstår och till och med förvärras. Det är viktigt med kontinuerlig kamning med

luskam så att man ser om det finns löss kvar i håret. Det finns receptfria läkemedel på apoteket. Rekommendationer av vilka läkemedel som bör användas mot löss ändras regelbundet för att minska risken för att dessa löss blir motståndskraftiga – resistenta – mot medlen. Hör med apoteket vad som gäller.

För att förhindra att lössen sprids bör man informera förskolepersonal så att de kan upplysa andra föräldrar.

Vattkoppor

När ett fall av vattkoppor upptäcks, till exempel på en förskola, har smittan ofta redan spridits. Därför är det svårt att stoppa smittan genom att hålla barnet hemma.

Barn som har smittats i förskolan eller skolan kan återvända dit när de är feberfria och mår bra, och orkar delta i de vanliga aktiviteterna.

Barn som orkar och vill kan vistas utomhus trots sjukdomen.

Meddela förskolan om ditt barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats.

Springmask

Barnet behöver inte vara hemma från förskolan.

För att förhindra att springmasken sprids bör man informera förskolepersonal så att de kan upplysa andra föräldrar.

Höstblåsor

Hur barnet mår avgör om hen ska vara hemma. När höstblåsor upptäcks på en förskola eller skola har smittan ofta redan spridits. Det är därför svårt att stoppa smittan genom att hålla barn med blåsor hemma. Barn kan gå till förskolan eller skolan om hen mår bra och orkar vara i en barngrupp och delta i de vanliga aktiviteterna.

Läs gärna mer på http://www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen