Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Violens förskola

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer.

Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Violens förskola ges barnen möjlighet att leka, utforska och lära tillsammans.

Bild utanför Violens förskola

Om förskolan

Violens förskola är placerad i Gemöområdet, till väster ligger Gemöskolan som närmsta granne och österut skogen och naturen som inspiration till barns lek och lärande. Förskolan erbjuder en stor utegård med både organiserad lekmiljö och yta till fantasi, lek och kreativitet. Violen är Älmhults minsta förskola med två avdelningar, Pärlan med barn i åldrarna ett till tre år och Diamanten med barn i åldrarna tre till fem.

Violens förskola erbjuder en stimulerande miljö som är inbjudande, kreativ och utmanande. Barns intresse och lärprocesser ligger till grund för utbildningen vilket gör att förskolans miljö ständigt förändras.

På förskolan har vi möjlighet att varje vecka använda Gemöskolans idrottshall. Rörelse är viktigt och därför använder vi oss av både idrottshallen och skogen för att utveckla och stimulera barns motorik.

Så här arbetar vi

På Violens förskola arbetar förskollärare och barnskötare projektinriktat. Arbetet sker i olika projektgrupper vilket innebär att barns nyfikenhet och kreativitet tas tillvara och bildar ett lustfyllt lärande.

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för personalen i undervisningen som synliggör barns intresse, tankar, hypoteser och lärande.

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 3 juni 2022
Till toppen