Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Möckelns förskola

På Möckelns förskola går omsorg, lek och lärande hand i hand. Kom in till oss och känn doften från den vällagade maten och det goda brödet som bakats i vårt kök.

Bild utanför Möckelns förskola

Om förskolan

Förskolan gränsar till sjön Möckeln samt till en inbjudande skog och strövområdet, Näset, där vi förlägger mycket av våra aktiviteter. Besök oss gärna för att känna om detta är ett alternativ för er familj.

Möckelns förskola består av fyra avdelningar.

Avdelningarna Abborren och Braxen, i den nya delen där går de äldsta barnen, 3-5 år. Avdelningarna arbetar mycket tillsammans. Lokalerna är utformade kring en matsal. I matsalen äts alla måltider för dessa barn samt att vi även har verksamhet där under delar av dagen. Runt matsalen finns övriga rum med olika funktioner. Vi erbjuder varierande lärmiljöer i de olika rummen för att barnen ska kunna få leka/uttrycka sig på många olika vis.

Avdelningarna Gäddan och Gösen är för de yngre barnen, 1-3 år. Dessa avdelningarna ligger i den ursprungliga delen. Även här arbetar vi i ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi har olika aktiviteter tillsammans och en gemensam gård som vi upptäcker tillsammans. Inomhus har vi ett gemensamt rum mellan Gäddan och Gösen där vi bland annat har rörelse.

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 14 september 2021
  • 7 december 2021
Till toppen