Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hallaryds förskola

Hallaryds förskolas stora utegård inbjuder till mycket lek och rörelse. På förskolan får barnen leka till sig kunskap tillsammans med sina kamrater och engagerad personal.

Bild utanför Hallaryds förskola

Om förskolan

Hallaryds förskola är beläget i ett lugnt område i en skolbyggnad vilket innebär rymliga lokaler. Förskolan totalrenoverades och anpassades till vår utbildning under 2019–20. Förskolan har två avdelningar, Rävarna, (äldre barnen) och Kaninerna (yngre barnen). Samarbetet mellan avdelningarna är frekvent vilket innebär att alla barn och personal känner varandra.Vi har en stor gård och närhet till skog och andra grönområden. Vårt kök är ett mottagningskök som lagar frukost och mellanmål, lunchen får vi från Ryforsskolans kök där det lagas från grunden. I byggnaden inryms även ett folkbibliotek som vi har tillgång till.

Förskolan har också ett aktivt föräldraråd och det finns en föräldraförening. Kontaktpersoner för föräldrarådet och föräldraföreningen är: Christoffer Svensson, E-post: buffa@hotmail.com & Hanna Jonsson, E-post: jonsson_hanna@hotmail.com

Så här arbetar vi

Barnens intresse och nyfikenhet är en viktig grund i vårt arbete utifrån våra styrdokument. Leken ligger i centrum när det gäller vår undervisning och utbildning. På Hallaryds förskola arbetar vi temainriktat, vilket innebär att barnens nyfikenhet och kreativitet tas tillvara och bildar ett lustfyllt lärande. Genom temat sker undervisning i språk, matematik, naturvetenskap för att nämna något. Digitala verktyg är en naturlig del i vår utbildning. Vi arbetar också med TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation), bildstöd och kommunikationskartor. Barnens lek uppmuntras genom att personalen ger leken tid, utrymme och tillför inspirerande material.

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdag

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 30 augusti 2021
  • 6 december 2021
  • 10 januari 2022
  • 13 maj 2022
Till toppen