Trygghetslarm

Trygghetslarm i det egna boendet är en extra trygghet. Trygghetslarmet är kopplat till hemtjänstens personal och när du larmar får du kontakt med personalen som svarar och hjälper dig. Du kan få kontakt med personal alla tider på dygnet.

Till dig som vill ansöka om trygghetslarm

För att ansöka om trygghetslarm använder du vår e-tjänst eller kontaktar biståndshandläggarna på telefon 0476-550 00, vardagar klockan 8.00-9.30.

Avgift för trygghetslarm

När du har ett trygghetslarm betalar du en avgift för det. Varje gång trygghetslarmet aktiveras, till exempel när du larmar eller vid automatiskt testlarm, noteras det på din telefonräkning och kostar som ett lokalt telefonsamtal.