Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktören arbetar över hela kommunen och gör hembesök oavsett boendeform. Besöken är kostnadsfria.

Av syn- och hörselinstruktören kan du få hjälp med till exempel

  • information om och träning på att använda synhjälpmedel
  • träna förflyttningsteknik inom- och utomhus
  • träning för att lättare klara din vardag
  • få information om Synskadades Riksförbundlänk till annan webbplats