Ansökan om stöd och hjälp

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. De flesta insatser behöver du ansöka om. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Handläggaren besöker dig oftast i hemmet för att ta reda på ditt behov av insatser. Handläggaren gör sedan en utredning och fattar därefter ett beslut om eventuella insatser. Beslutet är i vissa fall tidsbegränsat och kan överklagas. 

Så här ansöker du

Du gör enklast en ansökan via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vill du istället göra en muntlig ansökan kan du nå våra handläggare via kommunens växel, telefon 0476-550 00

Rätten att överklaga

Om din ansökan helt eller delvis avslås kan du överklaga beslutet. Du skickar din överklagan  till Socialförvaltningen. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska din överklagan kommit in till förvaltningen.

Förvaltningen kan då göra en omprövning av beslutet. Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det, tillsammans med överklagan, till Förvaltningssrätten. Efter dom i Förvaltningssrätten har både du som överklagar och förvaltningen möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd i Kammarrätten.