Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avgifter inom socialtjänsten

När avgift för insatser från socialförvaltningens olika verksamheter beräknas, tar vi hänsyn till din inkomst. Avgiften för hemtjänst, trygghetslarm och kommunens hälso- och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med pengar för dina andra utgifter. 
Mer information om hur avgiften beräknas.

Avgiften för matabonnemang, matdistribution, serviceavgift, bostadsanpassningsintyg är däremot densamma för alla oavsett inkomst.


Avgifter

Matabonnemang (för dig som bor på vård- och omsorgsboende)

3 720 kr/månad

Serviceavgift (förbrukningsartiklar för dig som bor i vård- och omsorgsboende)

130 kr/månad

Matdistribution (för dig som bor i ordinärt boende)

72 kr/portion

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabassistent och hjälpmedelstekniker

236 kr/månad

Abonnemang av hjälpmedel

(Du som har fått hjälpmedel förskrivet innan 2021 01 behåller dem utan abonnemang.)

70 kr/månad

Bostadsanpassningsintyg

510 kr/intyg

Till toppen