Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld mot en eller flera närstående.

Vad kan jag få för hjälp?

Kommunens socialtjänst kan hjälpa dig som är utsatt för våld och hot. Du kan få träffa en socialsekreterare som du kan tala med för att få råd och stöd i din situation. Socialsekreteraren kan till exempel hjälpa dig med göra en polisanmälan, skaffa tillfällig boende eller annan praktiskt hjälp. Även andra familjemedlemmar kan få en egen kontakt.

Socialsekreteraren kan även hjälpa dig med rådgivning vid till exempel skilsmässa, vårdnad och umgängesfrågor.

Du kan även få en kontaktperson som på sin fritid kan vara till stöd och hjälp för din familj.

Familjefrid Kronoberg

Du som bor i Älmhults kommun kan även vända dig till Familjefrid Kronoberg Länk till annan webbplats.. Det är en verksamhet som arbetar med att förhindra våld i relationer där förövare och offer står varandra nära.

Familjefrid Kronobergs är till för såväl barn som vuxna som drabbats av eller själva utövar fysiskt eller psykiskt våld i en nära relation.

Familjefrid Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets kommuner. Om du själv är utsatt eller om du vill veta var du kan få stöd så finns informationen samlad i denna broschyr Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB).

Ekonomisk hjälp

Har du hamnat i en ekonomisk svår situation kan du söka försörjningsstöd.

Missbruk

Ibland förekommer missbruk i samband med våld. På socialförvaltningen finns socialsekreterare som är specialiserade på att ge råd och stöd vid missbruksproblem.

Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märta är en fristående organisation, alltså ingen myndighet, som vill hjälpa dig och dina barn. Till Kvinnojouren kan du ringa klockan 8.00-22.00 alla vardagar, under helger och röda dagar kan du ringa klockan 10.00-16.00. Kvinnojouren erbjuder samtalsstöd och stöd vid myndighetskontakter. Jouren kan på uppdrag av socialtjänsten erbjuda tillfälligt boende i sin skyddslägenhet.

Polisen

Polisens uppgift är att hjälpa, förebygga och förhindra brott, men även att utreda brott som begåtts. I en akut situation ring telefon 112.

Vad är våld?

Våld kan se olika ut:

  • Fysiskt - slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad eller hotad med vapen.
  • Psykiskt - förövaren hotar att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.
  • Sexuellt - när du tvingas att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja
  • Ekonomiskt - förövaren kontrollerar ekonomin eller använder partnerns pengar, manipulerar eller luras att skriva på papper.
  • Materiellt - som slår sönder eller förstör inredning, kläder, brev, fotografier med mera
  • Latent - när du bär med dig en rädsla för våldet i hemmet. En påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet.
  • Försummelse/brist på omsorg - medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck - hot, tvång, våld och mord. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Våld kan drabba alla

Våld kan finnas i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, funktionsnedsättning och social tillhörighet. Det kan drabba personer i både heterosexuella och samkönade relationer.

Majoriteten av de som utsätts för våld i nära relationer än kvinnor och barn, men det drabbar även män. Ett tydligt mönster i våldet, både i Sverige och internationellt, är att män huvudsakligen utsätts för våld av okända män utomhus. Den vanligaste formen av våld mot kvinnor och flickor sker däremot i hemmet och inom familjen.

Våld i nära relationer betecknas som ett folkhälsoproblem.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld menas all slags fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan till exempel handla om att de begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med.

Det kan också handla om att du blir utestängd från familjens eller släktens gemenskap genom att du inte får vara med när familjen eller släkten träffas eller att du blir utslängd hemifrån. Det kan vara hot om misshandel, dödshot, hot om att föräldrarna ska skilja eller att de ska ta livet av sig. En del föräldrar kan ge stora ekonomiska bestraffningar.

Det kan också vara att familjen övervakar datorer, mobiltelefoner eller lyssnar av telefonsamtal. Någon i familjen kanske följer efter och ser vart du går och vem du träffar.

Hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap.

Till toppen