Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Stöd till barn och unga

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Känner du oro för att ett barn eller ungdom far illa eller har problem?

Barn far illa när de utsätts för till exempel psykisk eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse i föräldraskap, missbruk, självskadebeteende eller upplever våld i hemmet.

Känner du oro och är osäker på vad du bör göra, kan du ringa och rådfråga oss på telefon 0476-550 81 (måndag-fredag 8.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00). Det är viktigt att du i detta läge inte uppger barnets eller familjens namn. Då kan vi bli skyldiga att ingripa. Om du anser att ett barn är i akut fara ska du kontakta polisen.

Du kan också ringa oss för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör ditt eget barn.

Vad händer när du kontaktat oss?

Vid en ansökan om råd och stöd eller vid en anmälan om barn som behöver stöd eller skydd gör vi en första bedömning. Det kan räcka med ett samtal men det kan också vara en mer omfattande utredning. Om ett barn eller en ungdom far illa kan vård i vissa fall även ges mot vårdnadshavarnas vilja.

Stöd till barnfamiljer

Behandlingspedagogerna i kommunen erbjuder stöd till barnfamiljer. Stödet ges till familjer med barn från 0 till 18 år. Genom att så tidigt som möjligt möta din familj kan vi ge rätt hjälp i rätt tid.

Till toppen