Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Familjerätten

Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn och hitta ett bra föräldrasamarbete kan ni få stöd från Familjerätten. Älmhult är värdkommun för den gemensamma familjerätten med service i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner.

Vårdnad, boende och umgänge

Om ni i samband med en separation har svårt att komma överens om hur ni bäst ska lösa situationen för barnen när det gäller vårdnad, boende och umgänge kan ni komma till oss. Vi kan erbjuda frivilliga samtal, samarbetssamtal, för att försöka komma överens. Samtalen är kostnadsfria och förs under sekretess.

Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att göra en utredning och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds får kommunen per automatik en upplysning från folkbokföringen om detta i de fall då kvinna inte är gift. Mamman blir kontaktad av en handläggare genom ett brev där vi ber om uppgifter om barnet och barnets pappa. De uppgifterna ligger sedan till grund för att fastställa faderskapet.

För ej samboende parter

I de fall då parterna inte är samboende är det familjerätten som handlägger ärendet och även där kommer mamman att kontaktas av familjerättens handläggare.

Familjerätten handlägger även bekräftelse av föräldraskap.

För dig i som lever i samboförhållande

I de fall då parterna lever i samboförhållande är det servicecenter som handlägger ärendet. Mamman kontaktas av en handläggare genom ett brev där det upplyses att kontakta servicecenter för att boka in en tid för upprättande av faderskapshandlingar.

Adoption

Ni som funderar på adoption kan vända er till familjerätten. Här kan ni få information och diskutera era möjligheter att få adoptera.

Till toppen