Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utredning av familjehem

När en familj har anmält sitt intresse till att bli familjehem görs en omfattande utredning av det blivande familjehemmet.

Utredarna träffar hela familjen vid upprepade tillfällen, informerar om förväntningarna på familjen och bistår familjen i att ta ett välgrundat beslut om att bli familjehem.

Kontroll sker med socialtjänstens och polisens register, samt kronofogdemyndigheten. Referens tas med personer eller myndigheter som känner familjen väl.

När förberedande utredning och erforderliga kontakter tagits sker en större djupintervju med de blivande familjehemsföräldrarna.

Utredningen tar tid, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man slutligt fattar sitt beslut.

Rätt barn till rätt familj

Socialsekreterarna är mycket noga med att rätt barn kommer till rätt familj. Varje barn har sina speciella behov och dessa behov "matchas" med en familj som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov.

Följden kan bli att en intresserad familj kan få vänta länge på just sitt barn.

Till toppen