Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ersättning till familjehem

Den ekonomiska ersättningen till familjehem varierar från fall till fall.

Ersättningen är beroende på barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Ersättningen är uppdelad i två poster:

  • En omkostnadsdel avsedd att täcka utgifter för mat kläder, del i bostad, fickpengar, fritid med mera för det placerade barnet.
  • En arvodesdel som utgör den egentliga betalningen till familjehemmet. Ett avtal skrivs mellan familjehemsföräldrarna och socialnämnden som bland annat reglerar de ekonomiska förhållandena.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Älmhults kommun.

Till toppen