Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Missbruk

Har du frågor, behöver stöd eller är orolig för dig själv eller för någon i din närhet när det gäller riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel kan du vända dig till socialförvaltningen.

Socialförvaltningen erbjuder stöd, råd och hjälp till personer som har problem med alkohol, droger eller spel. Behandling gällande missbruk ser olika ut. Du kan få behandling på hemmaplan genom öppenvårdsinsatser. Ibland kan behovet vara att komma till behandlingshem. Utifrån dina behov matchas lämplig behandling. Som anhörig kan du få stöd genom samtal enskilt och i grupp.

Du kan vända dig till mottagningsenheten eller till behandlingspedagogerna för råd och stöd i frågor som rör alkohol, spel och narkotika.

Kronobergs integrerade missbruks- och beroendemottagningen

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför har Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla spetskompetensen kring missbruks- och beroendevård.

Verksamheten riktar sig till dig över 16 år med missbruks- och beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika och läkemedel. Förhoppning är att mottagningen på sikt ska bidra till att fånga upp personer med psykisk ohälsa och missbruk i ett tidigare skede än vad som sker idag.

Älmhults kommuns invånare kommer vid besök på mottagningen att åka till Ljungby.

Till toppen