Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsvariation behöver stöd i din vardag. När du har hemtjänst ger personalen dig stöd och hjälp i ditt hem. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får.

Hemtjänstens uppgifter

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för dig i det dagliga livet och ge dig möjlighet till att bo kvar i ditt eget hem. Målet är att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Du som har behov av stöd och hjälp behöver ansöka om det och efter det görs en bedömning.

Du kan till exempel ansöka om:

  • Trygghetslarm och tillsyn
  • Stöd i hemlivet som till exempel hjälp att hämta medicin på apoteket, inköp av dagligvaror, städning, tvätt och hjälp med måltider som till exempel enklare matlagning eller att värma mat.
  • Personlig vård som till exempel hjälp vid dusch, att klä på sig och hjälp vid toalettbesök.
  • Korttidsplats för till exempel vård och rehabilitering efter att du har varit på sjukhus.
  • Växelvård och avlösning i hemmet för dig som vårdas av anhörig som behöver avlösning.
  • Ledsagning till aktiviteter
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Vård- och omsorgsboende

Du hittar mer information om vad som händer när du har ansökt om stöd.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för de insatser som hemtjänsten gör hos dig. Mer information om avgifter finns här.

Kundval

Älmhults kommun tillämpar kundval i hemtjänsten för dig som har beviljade serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Kundval innebär att du som har hjälp och stöd med städning, tvätt eller inköp, det vill säga serviceinsatser inom hemtjänsten, kan välja vem som ska utföra de insatserna.

Läs mer om kundval här.

Till toppen