Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ansökan om stöd och hjälp

Du som har behov kan ansöka om stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Kontakten med biståndshandläggaren kan se olika ut. Kontakten kan ske via hembesök eller via telefon beroende på din situation. Vid kontakten tar biståndshandläggaren reda på ditt behov av stöd. En utredning görs sedan och därefter fattas ett beslut om eventuella insatser. Beslutet är i vissa fall tidsbegränsat och kan överklagas. 

Mer infomation om vad som händer när du ansöker.

Så här ansöker du

Du gör enklast en ansökan via vår e-tjänst. Vill du istället göra en muntlig ansökan kan du nå våra handläggare via kommunens servicecenter, telefon 0476-550 00

Rätten att överklaga

Om din ansökan helt eller delvis avslås kan du överklaga beslutet. Du skickar din överklagan  till Socialförvaltningen. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska din överklagan kommit in till förvaltningen.

Förvaltningen kan då göra en omprövning av beslutet. Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det, tillsammans med överklagan, till Förvaltningssrätten. Efter en dom i Förvaltningssrätten har både du som överklagar och förvaltningen möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd i Kammarrätten.

Till toppen