Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Akut social hjälp

Behöver du eller någon annan hjälp i en akut situation? Det kan handla om misstankar att ett barn eller någon annan far illa. Det kan också handla om våld, övergrepp eller missbruk.

Under kontorstid

Under kontorstid kan du ringa till oss om du behöver hjälp, råd och stöd om bland annat:

  • Barn-, ungdoms- och familjefrågor
  • Ekonomisk hjälp och stöd
  • Alkohol-, spel- och drogberoende

Ring servicecenter på telefon 0476-550 00  så får du hjälp vidare.

Efter kontorstid

Behöver du akut social hjälp i en nödsituation och inte kan vänta till närmaste vardag ringer du till SOS Alarm, telefon 112

Telefonnummer till andra myndigheter och organisationer

SOS Alarm

Om du eller någon annan är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.
Telefon 112

BRIS, Barnens hjälptelefon

Alla som är under 18 år kan ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner.
Telefon 116 111

BRIS Vuxentelefon - om barn

Alla vuxna är välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.
Telefon 077-150 50 50

Giftinformation

Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud
Telefon 112 vid förgiftning, 08-33 12 31 i mindre brådskande fall.

Kvinnofridslinjen

En stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon 020-50 50 50

Kvinnojouren Märta, Ljungby

Kvinnojouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen.
Telefon 0372-814 85

Polisen

För ärenden som inte är akuta.
Telefon 114 14

Rädda barnen – oro om våldsbejakande extremistisk

Du som känner en oro kring att någon i din närhet dras till en extrem rörelse kan ringa Orostelefonen som drivs av Rädda barnen för att få stöd och råd. Du kan också få information om vilket stöd som finns där du bor och även få kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i din kommun. Du kan ringa vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00 samt på onsdagar fram till klockan 19.00. Orostelefonen bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.
Telefon 020-100 200

Röda korset - Jourhavande kompis

Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
Telefon 020-222 444

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon 0771-900 800

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt för råd om vård. Här får du svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.
Telefon 1177

Till toppen