Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

När anbudstiden har gått ut

Efter att anbudstiden gått ut följer en utvärderingsprocess som kan ta olika tid i anspråk, beroende på antal anbud, utvärderingens uppbyggnad och svårighet.

Alla anbud som lämnas in utvärderas och jämförs med andra anbud. Kommunen skriver sedan avtal med den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån givna kriterier i upphandlingen. Det kan innebära att det anbud som har lägst pris väljs, eller att det anbud som bäst uppfyller kommunens önskemål väljs, även om det anbudet har ett högre pris. I upphandlingsunderlaget för respektive upphandling framgår hur vi kommer att välja leverantör.

Under denna tid råder det sekretess och vi får inte lov att prata om affären med dig som lämnat anbud eller med någon annan. Vi får bland annat inte lova att berätta hur många och vilka som har lämnat anbud eller lämna ut uppgifter som står i de andra företagens anbud.

Tilldelningsbeslut

När vi har beslutat om vem som får anbudet skickar vi ut ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet går till alla som har lämnat anbud, det vill säga både till företaget som fick anbudet och de som inte fick det. I och med att vi skickar ut tilldelningsbeslutet bryts sekretessen.

Ett företag kan överklaga beslutet om det finns felaktigheter i beslutet och företaget kan visa att de lider skada. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten och ska göras inom tio dagar.

Avtal

Efter tilldelningsbeslutet skrivs ett avtal. Redan i upphandlingsunderlaget ska avtalet godkännas, och du som leverantör ser innan du lämnar in ditt anbud vad som gäller om du tilldelas avtalet. Ibland kan ett avtal gälla en specifik tjänst eller vara och ibland kan avtal gälla flera tjänster eller varor som vi behöver under flera år.

Avtalet reglerar vilka produkter och tjänster du som leverantör ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla, t.ex. angående garantitider och om leveransavgifter får tas ut.

Under avtalstiden

Kommunen strävar efter att ha en god relation med de leverantörer som kommunen har avtal med.

Kommunen ser alltid till att ha en kontaktperson för avtalet, som du kan kontakta om du har frågor kring eller vill stämma av något kring inköpen.

Till toppen