Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Upphandling och inköp

När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste kommunen följa Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, lagen måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

För att använda skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt, och främja konkurrensen på marknaden, måste offentliga verksamheter följa reglerna för offentlig upphandling vid sina inköp. Utöver att följa LOU, har Älmhults kommun en upphandlingspolicy som innehåller huvudprinciper för hur inköpen ska hanteras.

Älmhults kommuns mål är att sträva efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för att leverera en god och kostnadseffektiv service till våra medborgare.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Här kan du läsa vad det innebär att vara leverantör till kommunen, de olika stegen i upphandling och vad du som företag behöver göra för att bli avtalsleverantör till Älmhults kommun. Det kan ske genom ett enskilt köp eller genom ett ramavtal.

Kommunen annonserar samtliga upphandlingar på en nationell databas, OPIC.

OPIC - aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om aktuella upphandlingar som genomförs av Älmhults kommun

Till toppen