Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Starta restaurang/café

Livsmedel

Innan du startar en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos miljö- och byggförvaltningen. Detsamma gäller om du vill förändra eller avsluta med din verksamhet. Anmälan om registrering måste lämnas senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar ditt livsmedelsföretag och vilka regler som gäller här.

Serveringstillstånd

För att servera alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap krävs ett så kallat serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Läs mer om serveringstillstånd här.

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov, kontakta bygglovshandläggare på telefon 0476-550 00. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Läs mer om bygglov här.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer om brandskydd på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Brandfarliga och explosiva varor

En restaurang/café ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än:

  • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol till gasspis och gasbrännare
  • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus
  • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, bensin
  • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
  • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar)

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här.

Till toppen