Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Driftstörning

Om en driftstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda till besvär för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas. Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet ska miljö- och byggförvaltningen kontaktas.

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

  • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas.
  • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras.
  • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade.
  • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras.

Kontakta miljö- och byggförvaltningens handläggare på vardagar via växeln på telefon 0476-550 00. Du kan även rapportera driftstörningar till e-post mob@almhult.se.

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten ska Älmhults kommuns VA-avdelning kontaktas via telefon 0476-550 00.

Till toppen