Tyck till om grönområden och allmänna platser i Älmhults tätort

I Älmhults tätort finns en stor variation av gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och aktivitet. Att ha gröna miljöer omkring sig främjar välbefinnandet och hälsan på många sätt och bidrar till attraktiva och hållbara boendemiljöer.

Inför arbetet med att ta fram en grönplan behövs mer kunskap kring nuläget. Vilka värden finns, vilka värden är viktigast och vad behöver vi utveckla? Var med och tyck till genom att svara på enkäten!

I enkäten finns även frågor kring allmänna platser såsom torg, gator och mötesplatser. Svaren ska ge kommunen en inriktning kring vad som behöver bevaras och utvecklas för att skapa ett mer attraktivt och hållbart Älmhult. In English below.

Vad tycker du om grönområdena i Älmhults tätort?

Under kommande år kommer kommunen ta fram en Grönplan. Grönplanen ska visa hur Älmhults kommuns grönområden ska bevaras, skötas och utvecklas. Inför arbetet behövs underlag och kunskap kring nuläget. Vilka värden finns, vilka aspekter är viktigast och vad behöver vi utveckla? Var med och tyck till genom att svara på enkäten nedan!

I enkäten finns även frågor kring allmänna platser såsom torg, gator och mötesplatser. Svaren ska ge kommunen en inriktning kring vad som behöver bevaras och utvecklas för att skapa ett mer attraktivt och hållbart Älmhult.

Have your say about green spaces!

In the coming years, the municipality will develop a Green Plan. The green plan will show how Älmhult green areas such as parks and nature should be preserved, maintained and developed. Prior this work, we need more knowledge about the current situation. What values are there, what aspects are most important and what do we need to develop. Have your say about values, important aspects and what your want to see more of in green spaces. Send an email to almhult_miljo@almhult.se.

Grönområdenas värden

I Älmhults tätort finns en stor variation av gröna miljöer. Tätortens olika grönområden fyller många viktiga funktioner för alla som vistas och lever i närheten till naturen. Att ha gröna miljöer omkring sig främjar välbefinnandet och hälsan på många sätt. Det minskar stress och bidrar till snabbare läkning, ger utrymme för lek, umgänge, motion, bjuder på skönhet och årstidsvariation, reducerar buller, renar luften, producerar syre, reglerar temperatur och mycket, mycket annat.

I Älmhults tätort finns många grönområden att besöka.

Se karta över Älmhults grönområden härPDF (pdf, 5.5 MB).

En väg mellan två gärdsgårdar som leder in i skogsområde
Ett barn vilar på en bänk vid en strand med stenar
En grusväg genom en lummig skog