Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet

Den 2009-12-14 skrev Älmhults kommun på EU-kommissionens Borgmästaravtal tillsammans med 900 andra europeiska städer. Målet är att tillsammans sänka koldioxidutsläppen med mer än 20 procent till år 2020. Detta avtal är ett åtagande som kommunen har gjort för att man vill inspirera, stimulera och uppmuntra övriga i samhället att gå i rätt riktning när det gäller energi- och klimatfrågor.

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. Över 950 städer över hela världen, de flesta inom EU, har undertecknat avtalet. Allt fler städer i Europa arbetar aktivt och ambitiöst för att sänka utsläppen av växthusgaser.

Avtalet innebär att kommunerna frivilligt åtar sig att göra extra insatser för att nå längre än kraven i EU:s klimatmål.