Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för en hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Älmhults kommunstyrelse har beslutat att kommunen ska arbeta aktivt med att uppfylla målen.

Läs kommunstyrelsen beslut (KS 2018/78 §115) Pdf, 59.2 kB. (Pdf, 59.2 kB)

Älmhult deltar i FN-projekt för hållbar utveckling

Älmhults kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och landstings (SKL) gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Läs mer om Agenda 2030 här.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs den 25 september 2015 och består av 17 mål, 169 delmål.

Lokala ambassadörer

Till Älmhutlsfestivalen 1-2 juni 2018 valdes 17 lokala ambassadörer ut för att berätta om var sitt globalt mål. Varför är målet viktigt? Vad kan vi göra lokalt och globalt för att nå målen? Ambassadörerna kommer från kommunen, näringslivet, organisationer och civilsamhället. Se film nedan.

För vem gäller agendan?

Målen gäller alla länder och berör alla människor. De är beslutade globalt, men det är upp till oss alla att genomföra dem lokalt. Sveriges ambition är att vara ett föregångsland i genomförandet av agendan och detta måste ske på alla nivåer i samhället. Inte minst på lokal nivå. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling.

Älmhults kommun

Agenda 2030 är ett förhållningssätt och i många delar en styrningsfråga, som ska genomsyra all politik och verksamhet i Sverige och internationellt. Sveriges ambition är att vara ett föregångsland i genomförandet av agendan och detta måste ske på alla nivåer i samhället. Inte minst på lokal nivå.

Agenda 2030 ska vara vägledande för att Älmhults kommun ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Älmhults kommun ska aktivt arbeta med att uppfylla Agenda 2030 såväl lokalt som globalt genom att bland annat:

  • kartlägga kommunorganisationens hållbarhetsarbete kopplat till målen
  • se över hur kommunens styrsystem kan kopplas till målen. 
Tjänstemän på kommunen bär ut kuber med klimatmålen på, ut ur kommunhuset
Till toppen