Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Regler om hygien

Regler om hygien och offentlig kontroll gäller från och med 1 januari 2006. Reglerna är resultatet av en översyn inom EU i syfte att samordna, förenkla och uppdatera befintliga EG-regler i fråga om hygien och kontroll av livsmedel och att samtidigt förbättra säkerheten för konsumenten.

EG-förordningarna tydliggör företagens ansvar för att livsmedlen är säkra. Den som utövar verksamheten skall följa fastställda regler i fråga om hygien (god hygienpraxis) och göra upp kontrollplaner som bygger på HACCP-principer.

Reglerna är, i jämförelse med tidigare regelverk, mer inriktade på de mål som ska nås och att ge företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målet som är säkra livsmedel. Reglerna är flexibelt utformade och kan i vissa fall anpassas efter lokala förutsättningar.

Till toppen