Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Frågor och svar om livsmedelshantering

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om livsmedelshantering. Får du inte svar här kan du kontakta oss.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Den som bedriver verksamhet där livsmedel hanteras kallas för livsmedelsföretag, oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte och oavsett om företaget är registrerat hos Bolagsverket eller inte.

Vad är en livsmedelsanläggning?

En anläggning är en plats där livsmedelsföretagaren bedriver verksamhet. Exempelvis är en restaurang och en butik en anläggning, men även ett marknadsstånd, ett förskolekök eller ett importkontor. Ett livsmedelsföretag kan ha en eller flera anläggningar.

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet, vilka krav ställer ni?

Det finns många saker att tänka på när du ska starta upp en ny livsmedelsanläggning. Bland annat behöver din anläggning registreras eller godkännas samt ha ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat efter din verksamhet.

Kan miljö- och byggförvaltningen hjälpa mig med min egenkontroll?

Vi ger gärna råd och tips om hur du kan tänka och göra. Däremot får vi inte hjälpa dig att bygga upp din egenkontroll, och till exempel ta fram rutiner. Kontakta istället branschorganisationer eller konsultföretag för att få sådan hjälp.

Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat efter just din livsmedelsanläggning.

Ska min verksamhet registreras eller godkännas?

Numera ska de allra flesta verksamheter registreras, till exempel butiker, serveringar och bagerier. De enda som kräver godkännande är så kallade animalieanläggningar där man tillverkar produkter som ska säljas vidare till andra livsmedelsanläggningar av kött eller fiskråvara.

Hur gör jag om jag tar över en verksamhet?

Du som tar över en verksamhet ska ansökan om godkännande eller registrera livsmedelsanläggningen - även om det redan tidigare har varit livsmedelsverksameht i lokalen.

Får jag bygga om min livsmedelslokal?

Du behöver inte meddela miljö- och byggförvaltningen om du genomför renovering eller enklare ombyggnationer. Om däremot ombyggnationen medför att planlösningen förändras räknas det som en betydande ändring av verksamheten och det ska meddelas miljö- och byggförvaltningen.

Vilka krav gäller för ventilation?

Din lokal ska ha en god ventilation som är anpassad efter verksamheten omfattning. Det innebär att ventilationen ska ha tillräcklig kapacitet och funktion.

Till toppen