Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Radon

Radon kan vara skadligt för din hälsa, men märks inte då den är osynlig och luktfri. Här följer information om vad radon är, hur du kan mäta radon samt hur det kan åtgärdas.

Radon och hälsorisker 

Radon är en radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon finns i mark, luft och vatten. Radon i mark är sannolikt den vanligaste källan till radon inomhus, men radonet kan även komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. När vi andas in radon kan lungorna skadas och risken för lungcancer ökar. Det tar lång tid att utveckla sjukdomen men risken ökar ju högre halter radon du utsätts för.
 
Radonhalten mäts i Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). För att minska risken för att din hälsa påverkas negativt har Strålsäkerhetsmyndigheten angivit att radongashalterna inte bör överstiga 200 Bq/m3 inomhusluft.

Det är enkelt att mäta

Vill du mäta om du har radon hemma kan du kontakta något av de laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i inomhusluft. Av dem kan du beställa mätdosa och få instruktioner om hur du ska utföra mätningen. Mätningen ska göras under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april.
 
Gå in på Swedacs hemsida för att hitta ackrediterade laboratorier som utför radonmätningar.
Swedacs hemsida Länk till annan webbplats.


Åtgärder 

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du sanera din bostad. Valet av åtgärd beror på om radonet kommer från marken, byggnadsmaterialet i huset eller dricksvattnet. Det finns många olika konsulter som kan hjälpa dig att utreda varifrån radonet kommer samt föreslå åtgärder. En förteckning över godkända radonkursdeltagare finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Genom att välja vilka som har genomgått åtgärdskurser får du fram godkända kursdeltagare i det län du är intresserad av.

Till toppen