Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Badvatten

Badplatserna i Älmhults kommun sköts av kultur- och fritidsförvaltningen. Vid kommunens åtta badplatser tas prover regelbundet under sommarmånaderna för att kontrollera bakteriehalten.

Resultatet visas på Havs- och vattenmyndighetens webbsida Badplatsen. Där publiceras även information från badplatser i hela Sverige. Se länk under Relaterad information.  

När proverna har analyserats av laboratoriet bedöms badvattnet som: Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt som badvatten. Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av bakterier som mäts är något förhöjda, även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Det kan bero på att det finns fåglar i vattnet, men även på skiftningar i vädret. Vattenkvalitén kan variera och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om ett bakteriologiskt prov bedöms som otjänligt ska ett nytt prov göras. Om två prov i rad visar på otjänligt ska badförbud övervägas.

Till toppen