Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Inventering

Avlopp med dålig reningsförmåga kan förorena våra sjöar samtidigt som de är en risk för smittspridning, bland annat genom dricksvattenbrunnar och badplatser.

Under 1990-talet gjordes en övergripande inventering av enskilda avlopp i Älmhults kommun. Ett stort antal av dessa avlopp är fortfarande inte åtgärdade. Samtliga avlopp i kommunen kommer därför att inventeras. Inventeringen startade våren 2015. Kommunen är indelad i 13 geografiska områden. Område ett till sju är i stort sett avklarade. Under 2020-2021 inventeras område åtta.

Översiktskarta område åtta

Klicka på kartan för att visa den i större format

Karta över avloppsinventeringsområde åtta

Översiktskarta område 1-13

Klicka på kartan för att visa den i större format

Karta över avloppsinventeringsområde ett till tretton

Så här arbetar vi med inventeringen

Vi utgår ifrån de uppgifter som finns i kommunens arkiv. Alla avlopp för WC och BDT som är äldre än 30 år får brev om förestående inventering.

De fastighetsägare som vet att avloppet inte är godkänt, kan på eget initiativ skicka in en ansökan om nytt avlopp. Då handläggs ansökan och inget inventeringsbesök görs. Man måste dock alltid betala en avgift för själva tillståndet.

Om avloppet inte är godkänt och vi inte har fått in ansökan kontrollerar vi avloppet på plats. Miljö- och byggnämnden tar ut en tillsynsavgift för inventeringen enligt gällande timtaxa.

De som redan har åtgärdat sina avlopp berörs inte.

Till toppen