Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cisterner

Om du har en cistern på 1- 10 kubikmeter avsedd för förvaring av eldningsolja eller dieselbrännolja så gäller sedan 1 juli 2000 att du återkommande måste besiktiga din cistern. Hur ofta besiktning ska ske beror på vilken typ av cistern du har eller var den är placerad.

Har din cistern god korrosionsbeständighet är besiktningsintervallet vart 12:e år medan en cistern med sämre korrosionsbeständighet har ett besiktnings-intervall på vart 6:e år. Finns din cistern inom vattenskyddsområde så kan besiktningsintervallen istället vara var 6:e respektive var 3:e år.

Besiktningar utförs av ett ackrediterat kontroll- och besiktningsorgan. En lista över företag som är ackrediterade finns på SWEDAC:s hemsida.

Även övriga läns ackrediterade kontroll- och besiktningsorgan är godkända i Älmhults kommun. Det är vanligt att dessa kontroll- och besiktningsorgan arbetar över hela Sverige.
 
Om du har en cistern som inte är i bruk och ska skrotas kan du ladda hem en blankett för skrotningsintyg i högerkolumnen. Blankett finns även för installation av ny cistern (kan vara en begagnad cistern), som i de flesta fall ska anmälas till miljö- och byggnämnden.

Till toppen