Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Djur och lantbruk

Kor och kalvar i en hage

Djurhållning

Inom område med detaljplan krävs tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för att få ha nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om djurhållning och gödselhantering samt ritningar.

Djurskydd

Enligt beslut av riksdagen har kommunernas ansvar för djurskyddsfrågor flyttats över till länsstyrelserna. Det innebär att Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för alla djurskyddsfrågor i Älmhult och resten av länet.
 
Anmälningar om vanvård av djur och ansökan om tillstånd till djurhållning ska därför göras hos länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd till djurhållning inom område med detaljplan enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna ska dock fortfarande göras hos miljö- och byggnämnden.
 
Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Nybyggnad av stall

En ny-, om- eller tillbyggnad av ett stall för fem eller fler djurenheter, ska på förhand godkännas utifrån djurskydds- och djurhälsosynpunkt av länsstyrelsen, vid en så kallad förprövning. Som ombyggnad räknas alla byggnadsåtgärder i befintliga byggnader, där antingen stallets planlösning eller inredning förändras.

Djur som stör

Blir du besvärad av grannens katt som förorenar sandlådan eller hundar som
skäller? Ta i första hand kontakt med djurägaren om du känner dig störd. Oftast kan en enkel åtgärd vara lösningen på problemet. Hjälper inte det kan du kontakta fastighetsägaren (om du bor i flerfamiljshus). Du kan även vända dig till miljö- och byggförvaltningen om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet.
 
Vilda djur som till exempel fåglar kan uppfattas som störande. Kontakta i första hand fastighetsägaren som kan vidta åtgärder för att minska problemet.

Till toppen