Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avgifter inom socialtjänsten

När avgift för insatser från socialförvaltningens olika verksamheter beräknas, tar vi hänsyn till din inkomst. Avgiften för hemtjänst, trygghetslarm och kommunens hälso- och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med pengar för dina andra utgifter. 
Mer information om hur avgiften beräknas.

Avgiften för matabonnemang, matdistribution, serviceavgift, bostadsanpassningsintyg är däremot densamma för alla oavsett inkomst.

Avgifter


Matabonnemang (för dig som bor på vård- och omsorgsboende)

3 720 kronor i månaden

Serviceavgift (förbrukningsartiklar för dig som bor i vård- och omsorgsboende)

130 kronor i månaden

Matdistribution (för dig som bor i ordinärt boende)

72 kronor per portion

Bostadsanpassningsintyg

510 kronor per intyg