Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förslag och synpunkter

Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för förslag och synpunkter.

Vi uppskattar om du lämnar namn och kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med dig om dina förslag och synpunkter, men respekterar om du vill vara anonym.

Inkomna förslag och våra svar på dem publiceras på vår webbsida. Om det behövs, redigerar vi i det som publiceras för att inte visa sekretessbelagda uppgifter. Inkomna synpunkter och felanmälningar lämnas vidare till ansvarig verksamhet för eventuell åtgärd.

Om du har valt att lämna kontaktuppgifter får du ett svar tillbaka med information om hur ditt ärende har hanterats.

Dina synpunkter ersätter inte din rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. E-tjänsten för Förslag och synpunkter ska inte heller användas till felanmälan. Vill du tipsa oss om fel och brister gör du det enklast via vår felanmälan.

Tänk på att dina förslag och synpunkter i regel registreras och betraktas som allmän handling Länk till annan webbplats..

Förslag och synpunkter

Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Förslaget skickas då snabbt till rätt förvaltning och vidarebefordras till ansvarig handläggare.

Om förslaget eller synpunkten är lite mer komplicerat är det i vissa fall enklare om du ringer eller bokar en tid för besök, så att du kan diskutera ditt förslag med en handläggare eller annan person på kommunen.

Dina synpunkter ersätter inte din rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. Synpunkter och förslag ska inte heller användas till felanmälan.

Ytterligare ett sätt att lämna förslag är att kontakta en politiker. Fördelen med att få stöd av en förtroendevald politiker är att politikern i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier, vilket ökar chansen för att din åsikt eller ditt förslag ska leda till en åtgärd.

Kontakta en politiker

Synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamhet

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel inom någon av socialförvaltningens verksamheter är du välkommen att kontakta oss via vårt system för hantering av synpunkter och klagomål.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det här. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningens verksamhet

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Läs mer om hur du kontaktar oss med synpunkter eller ett klagomål

Inkomna förslag

Här nedan kan du ta del av förslag som har inkommit.


 • Älmekulla och vattenaktivitet


  Jag tycker det är dags att göra något åt vår arena Älmekulla. Jag har åkt runt på fotbolls-
  matcher de sista 15 åren men nästan aldrig behövt sitta på uppruttna bänkar utan tak/läktare.
  Nu går damerna upp en serie så man borde ju kunna ordna något bättre i denna kommun med
  så många höginkomsttagare eller vad går våra skattepengar till?
  Svar:
  Kommunen har i ett tidigt skede under hösten samtalat med ÄIF. Till och med innan
  det var riktigt klart att damerna tagit steget upp och där herrarna eventuellt också
  hade möjlighet att gå upp ett steg i divisionerna.
  Kommunen går nu in och stöttar ÄIF och därmed Älmekulla om en renovering av
  B-planen så att kommande säsong ska A-lagsmatcherna kunna spelas på den planen.
  ÄIF har i detta läge tagit på sig ansvaret för att iordningställa läktarplatserna till
  B-planen och kommunen står för renoveringen av B-planen vilket kommer att bli ett
  lyft för Älmekulla.
  Kultur- och fritidsavdelningen och ÄIF avvaktar också besked på en eventuell flytt av
  fotbollsanläggningen vilket gör att varken ÄIF eller kommunen, i nuläget, kan gå
  in med för stor satsning. Det ju ändå skattemedel vi hanterar men det vi gör nu
  kommer att uppgå till en kostnad på ca 500tkr.
  Badhuset har ni ju renoverat i flera år men lyckas ju inte få till något som barnen tycker är
  roligt typ vattenrutschbana. Har man barn får man ju åka till Ljungby, Växjö, Tingsryd och
  Olofström där man tydligen har råd med detta.
  Ska kommunen växa måste man satsa lite på sånt som vanligt folk uppskattar och ha öppet.
  Svar:
  Kultur- och fritidsavdelningen och Haganäsbadets personal kan inget annat än
  att hålla med. Sedan är det ju så att kommunens pengar ska räcka till mycket
  och när det gäller badhuset var det tyvärr mycket som fick strykas från den
  önskelista kultur- och fritidsavdelningen hade.
  Det kultur- och fritidsavdelningen nu gjort är att ha köpt in en lek- och aktivitetsbana
  som personalen i Haganäsbadet kommer att ta fram och sätta upp vid lämpliga tillfällen
  för barn, unga och vuxna.
  Med vänliga hälsningarJörn Engkvist, Verksamhetschef Kultur och Fritid


  Läs mer
 • Cykelgarage


  Jag tycker att man ska sätta upp cykelgarage med lås så man kan cykla till stationen på en fungerande cykel. I dagens läge är ju detta svårt med tanke på att stölder förekommer hela tiden. På västra sidan av tunneln finns ju inte ens belysning så där vågar man ju knappt parkera cykeln om man kommer hem när det är mörkt. Vill man främja miljön måste man ju hjälpa till som kommun för bussarna från Klöxhult går ju inte att åka med eftersom tiderna inte är anpassade varken till morgontåg eller skoltider.Svar:Vi har precis tagit fram en cykelplan som kommunfullmäktige beslutade om december 2021.I den finns ett kapitel om cykelparkering och där står att tekniska ska utreda och ta fram ett förslag på cykelparkering och ev. garage i anslutning till stationen.Vi har inte påbörjat utredningen men uppdraget finns och vi tackar för din synpunkt om att det finns ett behov.Med vänlig hälsning,Emelie Lindholm, Gatuingenjör  Läs mer
 • Hej Älmhults Kommun!Vi är många trogna vinterbadare som badar året runt k ur och skur. Vi har ju efter ett förslag fått en fin badstege på bryggan i Bökhult vilket vi är mycket glada över. Den används flitigt! Nu har vi ett önskemål om en liten badhytt av enklare slag med tak på så våra kläder slipper bli blöta efter badet. Är så önskvärt av många badkompisar.Tack på förhand!


  Hej!Tack för ditt förslag. Detta är inget som kommer att byggas nu men vi tar med oss frågan inför nästa höst/vinter.Med vänliga hälsningarLinda Lörincz, Badchef/Fritidssamordnare

  Läs mer
 • Öppna Haganäsbadet under pandemin.


  Jag skulle önska att ni kan öppna Haganäsbadet och att man kan förboka en timeslot, alltså en tid på två timmar då man kan boka en plats. Antalet tillgängliga platser i varje timeslot kan ju enkelt ändras efter vilka rekommdationer som gäller för tillfället.Svar:Tack för ditt förslag.Tyvärr är det inte så enkelt som man önskar.För att få till ett bra sätt så krävs ett bokningsprogram som måste synka med vårt tagg och låssystem som finns till dörrar och passage system.Det är rätt avancerat och kostsamt.Men vi kommer att se över detta om det finns andra möjligheter framöver.Med vänliga hälsningarLinda Lörincz Badchef/Fritidssamordnare

  Läs mer
 • Fritidsbank


  Hej! Har funderat på en fritidsbank i vår kommun, finns vid ett antal platser i vårt län.Tror vi har ett stort behov av detta då inte alla har samma förutsättningar att köpa utrustning till sina barn och ungdomar som vill prova på olika saker alltså bara fördelar.Min önskan är att detta tas upp med politiker.Svar:
  Tack för ett fint förslag.Kultur- och fritidsavdelningen kommer att ta upp detta med kultur- och fritidsnämndens politiker.Med vänliga hälsningarJörn Engkvist Verksamhetschef Kultur och Fritid


  Läs mer
 • Fullmäktiges sammanträden


  Hej!Jag följer Fullmäktiges sammanträden och förundras över hur ofta de bifaller att bereda motioner utan att på något sätt analysera kostnader för utredning av de tjänstepersoner som skall bereda ärendet. Det borde analyseras utifrån nyttoeffekt. Det handlar inte om några enstaka motioner utan fullmäktige godkänner beredning på varje sammanträde. Dessutom ligger dessa ärenden i slutet av mötet då de de flesta redan checkat ut och bara vill hem. Jag föreslår att man även redovisar de kostnader som beräknas uppstå i samband med beredningen av motionen så att fullmäktiges ledamöter kan vardera nyttan vid beslutet.Hej och tack för visat intresse för den demokratiska processen!Motioner är ett sätt för förtroendevalda att väcka ärenden till kommunfullmäktige.Anledningen till att alla motioner godkänns för beredning utan vidare analys är att processen för behandling av motioner är reglerat i kommunallagen. Enligt kommunallagen 5 kap. 22 § och 5 kap. 35 § ska alla inkomna motioner beredas för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i ärendet. Det kommunfullmäktige beslutar är därför inte om motionen ska beredas eller ej, utan snarare vilken nämnd som ska ansvara för att bereda motionen. Då alla motioner måste beredas enligt lag är det därför inte heller aktuellt att utföra en kostnadsbedömning av beredningsprocessen, då kommunfullmäktige inte kan neka att bereda motionen.Mvh

  Matilda Dunfjäll, utredare Kommunledningsförvaltningen


  Läs mer
 • Utöka Bökhults badplats


  Är nyinflyttad till Älmhult, Västra Bökhult sedan 2 år och har ett förslag angående Bökhults badstrand. Västra Bökhult växer fort och här finns många barnfamiljer och för att öka tillgängligheten vid badstranden föreslår jag att ni tar bort stenarna vid de 2 små vikarna mot restaurangen för att få en större badplats.Det är nog inte så komplicerat att flytta stenarna och fylla på med sand för att ytterligare göra badplatsen attraktiv och tillgänglig för alla.Vi är många som ser fram emot en utökning.Bökhult är väldigt populär hos familjer i Älmhult och behöver därför utökas i samma takt som det byggs i bl a Västra Bökhult.Svar:Tack för ditt förslag.Vi kommer se över det och se om det går att lösa.Med vänliga hälsningarLinda Lörincz Badchef/ Fritidssamordnare

  Läs mer
 • Laddstolpar i centrala Älmhult


  I nuläget finns vad jag vet endast två laddplatser för privtapersoner bakom gamla Nettohuset, som jag nästan alltid ser är fulla. För att underlätta elektrifieringen bör därför fler laddplatser byggas, gärna på andra centrala platser som vid Coop eller utmed Esplanaden etc.Tack för din synpunkt.Det finns fyra laddstolpar vid stationen utöver de två på Prinsgatan.Kommunen håller just nu på med ett större utredningsprojekt om laddinfrastruktur men den är precis i uppstartsfasen så det kommer ta ett tag.Vi tar med dina synpunkter till den utredningen.Med vänlig hälsning,
  Elinor Johansson, Utredningsingenjör


  Läs mer
 • Bänk i Gustavsfors


   Hej!Jag har förslag till naturområde Gustavsfors där en bänk hade passat bra.Det är förbi pappersbruksruinen längst österut där vattnet och forsen börjar. Jag kan bifoga bild så man lättare förstår var jag menar.Om det inte går just på det stället jag menar, kan man kanske placera nån bänk i närheten istället.Det är fin vy där borta frånTackSvar: Hej och tack för ett bra förslag samt bilderna.Vi kommer titta på detta för att se om det är möjligt. I så fall kan det bli tidigast till våren.Med vänliga hälsningarLinda Lörincz Badchef/ Fritidssamordnare

  Läs mer
 • Förbättring av IST


  Nya system för elevregister och frånvarohantering har tagits i bruk. Fokus i dessa ligger inte på en enklare skolvardag - SCB:s behov styr medan behoven hos vårdnadshavare och personal ute på skolorna sorgfälligt har ignorerats. För att i någon mån råda bot på detta i kommande uppdateringar föreslår jag att Älmhults kommun erbjuder IST:s utvecklare PRAO-veckor på kommunens skolor så att de därigenom kan skaffa sig inblick i skolvardagens behov och vedermödor och inom en inte alltför avlägsen framtid kan presentera system som också fungerar smidigt för vårdnadshavare och lärare!Tack för dina synpunkter och ditt förslag. Vi välkomnar alltid utvecklande samarbete med alla våra leverantörer!Med vänlig hälsning, Samuel SvenssonVerksamhetschef GY/VUX​Administrativ chef Utbildningsförvaltningen

  Läs merTill toppen