Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Press

Vi vill underlätta för journalister och intresserade i allmänhet. Här finns information om hur du får tillgång till beslut, handlingar och annat material. De senast nyheterna återfinns på startsidan till kommunens webbplats.

På kommunens anslagstavla finns tillkännagivanden av sammanträden, protokoll och delegeringsbeslut samt kungörelser och tillkännagivanden om detaljplaner.
Älmhults kommuns anslagstavla

Handligar till politiska möten anslås inför respektive möte på nämndens sida.
Här hittar du alla våra nämnder inom Älmhults kommun

För att ta del av de allmänna handlingar som finns hos Älmhults kommun kan du vända dig till en av kommunens registratorer.
Information om allmänna handlingar samt kontaktuppgifter till registratorer

Postlistor begärs ut av Älmhults kommuns kansli, kontakta kansliet på ks@almhult.se

Kontakta gärna vårt servicecenter på telefon: 0476-550 00 eller e-post: info@almhult.se så hjälper vi dig med dina frågor och med att hitta rätt person.

Pressfrågor angående corona-pandemin hänvisas till kommunikationschef.

Presskontakter

Pressansvarig

Magnus Källström, kommunikationschef
Telefon: 0476-553 28
E-post: magnus.kallstrom@almhult.se

Förvaltningschefer

Kommunledningsförvaltningen

Susann Pettersson, kommunchef
Telefon: 0476-550 70
E-post: susann.pettersson@almhult.se

Miljö- och byggförvaltningen

Ingegerd Andersson, miljö- och byggnadschef
Telefon: 0476-551 77
E-post: ingegerd.andersson@almhult.se

Socialförvaltningen

Jenny Smedberg, socialchef
Telefon: 0476-552 62
E-post: jenny.smedberg@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Anders Nyberg, teknisk chef
Telefon: 0476-552 62
E-post: anders.nyberg@almhult.se

Utbildningsförvaltningen

Roger Johansson, utbildningschef
Telefon: 0476-552 62
E-post: roger.johansson@almhult.se

Kommunalråd

Gusten Mårtensson, 100 procent
Telefon: 0476-553 83
E-post: gusten.martensson@almhult.se

Eva Ballovarre, 75 procent
Telefon: 0476-551 76​
E-post: eva-marie.ballovarre@almhult.se

Sonja Emilsson, 50 procent
Telefon: 0476-552 88
E-post: sonja.emilsson@almhult.se

Till toppen