Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Protokoll 2021

Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Protokoll offentliggörs oftast cirka två veckor efter sammanträdet. Äldre protokoll finns tillgängliga från nämndernas och fullmäktiges egna sidor.

Gemensamma Överförmyndarnämmden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Gemensamma överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2021-03-04.pdfPdf, 197.6 kB, öppnas i nytt fönster. 197.6 kB

Socialnämndens utskott

#createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString()) #createRenderURL($url) $url.setParameter("folder",$file.toString())
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folder/mapp Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
Folder/mapp Gemensamma Överförmyndarnämnden
Folder/mapp KF
Folder/mapp KF valberedning
Folder/mapp Kommunala pensionärsrådet
Folder/mapp Kommunala tillgänglighetsrådet
Folder/mapp Kommunrevisionen
Folder/mapp Kommunstyrelsens personalutskott
Folder/mapp KS
Folder/mapp KSAU
Folder/mapp Kultur- och fritidsnämnden
Folder/mapp MoB
Folder/mapp Rådet för brottsförebyggande och folkhälsa
Folder/mapp Socialnämnden
Folder/mapp Socialnämndens underlag
Folder/mapp Socialnämndens utskott
Folder/mapp Tekniska nämnden
Folder/mapp Utbildningsnämnden
Folder/mapp Utbildningsnämndens underlag
Folder/mapp Valnämnden
Folder/mapp Överförmyndarnämnden
PDF Protokoll Sunnerbo Samordningsförbund 2021-03-18.pdfPdf, 173.5 kB, öppnas i nytt fönster. 173.5 kB
PDF Protokoll Sunnerbo Samordningsförbund 2021-04-27.pdfPdf, 62.8 kB, öppnas i nytt fönster. 62.8 kB

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

* Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt och socialnämndens utskott läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll från någon av dessa nämnder. Gemensamma nämnden för överförmyndarnämndens protokoll finns tillgängliga via värdkommunen Ljungbys hemsida.

Till toppen