Valsedlar

Logga Val 9 september 2018

Denna sida innehåller information om ansvarsfördelning, hantering med mera om valsedlar i samband med val till Europaparlamentet i Älmhults kommun 2019.

Kommunen tillhandahåller vissa valsedlar

I samband med val till Europaparlamentet tillhandahåller kommunen valsedlar för följande partier:

  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Feministiskt initiativ
  • Liberalerna
  • Kristdemokraterna
  • Miljöpartiet de gröna
  • Moderaterna
  • Piratpartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet

Kommunen tillhandahåller även blanka valsedlar.

Övriga partier ansvarar själva för att beställa valsedlar.

Placering av valsedlar i val- och röstningslokaler

Valsedlar i anslutning till val- och röstningslokaler ska läggas i de neutrala valsedelsställ som kommunen tillhandahåller. Inga andra valsedelsställ är tillåtna.

Valsedlarna ska placeras i valsedelsställen bokstavsordning utifrån partinamnet på valsedeln. Bokstavsordningen gäller samtliga partier. En förklarande affisch kommer att finnas i alla lokaler. Vid osäkerhet kring placeringen, kontakta valkansliet.

Röstmottagarna ansvarar för att hålla ordning i valsedelsställen. Partierna får inte på eget initiativ flytta valsedlar i ställen.

Valsedlarna ska enligt en ny bestämmelse i vallagen läggas ut på en avskärmad plats där väljarna enskilt och ostört ska ha möjlighet att välja valsedlar. Partirepresentanter får inte utan tillstånd från röstmottagarna gå in och kontrollera valsedelsställen på den avskärmade platsen.

Utdelning av valsedlar vid val- och röstningslokalerna

Partiernas representanter brukar på valdagen ibland dela ut valsedlar till väljarna utanför vallokalerna. Det är viktigt att notera att detta endast är tillåtet utanför vallokalerna.

Det är förbjudet att dela ut valsedlar eller på annat sätt sprida valpropaganda eller politisk propaganda i val- och röstningslokaler och anslutande lokaler. Kommunen uppmanar partierna att respektera detta och att följa röstmottagarnas instruktioner.

Valdagen 26 maj

Valdistrikten ansvarar för att det i vallokalerna finns blanka valsedlar och valsedlar för de partier som kommunen tillhandahåller valsedlar för enligt ovan. Om valsedlarna för ett visst parti börjar ta slut i en vallokal ska röstmottagarna där omedelbart kontakta valkansliet för åtgärd.

Övriga partier ansvarar för att deras valsedlar finns i anslutning till vallokalerna. Valdistrikten har ingen skyldighet att meddela partierna om dessa valsedlar tar slut.

Förtidsröstning

Röstmottagarna i respektive röstningslokal ansvarar för att de valsedlar som kommunen tillhandhahåller finns i röstningslokalerna. Om någon typ av sådana valsedlar tar slut i en röstningslokal ska röstmottagarna i lokalen omedelbart kontakta valkansliet för åtgärd.

Övriga partier har ytterst själva ansvar för att det finns valsedlar i röstningslokalerna. Valkansliet erbjuder dock partierna möjligheten att till valkansliet lämna in namnvalsedlar för distribution till samtliga röstningslokaler.

Valkansliet garanterar att valsedlar som lämnas in före klockan 16.30 (måndag–fredag) kommer att fördelas till samtliga röstningslokaler inför respektive lokals nästa öppethållande.

Valkansliet och röstmottagarna garanterar att valsedlarna hanteras ansvarsfullt. Det går dock inte att garantera att de inte tar slut. Röstmottagarna är inte skyldiga att meddela partierna om namnvalsedlarna tar slut.

Partier som vill lämna in valsedlar kontaktar valkansliet. Se kontaktuppgifter på denna sida.