Rösträtt

Logga Val 9 september

Det är uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen som avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

Du har rösträtt till val till Europaparlamentet om du senast på valdagen fyller 18 år, och är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du kan också få lov att rösta i det svenska valet till Europaparlamentet om du är medborgare i ett annat EU-land och är folkbokförd i Sverige. Då måste du dock i förväg anmäla till Valmyndigheten att du vill rösta i Sverige. Mer information finns på Valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

När du röstar måste du styrka din identitet

Du kan styrka din identitet genom att:

  • visa id-handling
  • vara känd av röstmottagaren
  • ha en person med dig som går i god för dig, men då måste den som går i god visa sin id-handling