Här kan du rösta!

Logga Val 9 september

Det finns nio valdistrikt i Älmhults kommun och därför finns det också nio olika vallokaler. På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som står tryckt på ditt röstkort.

Röstning på valdagen 26 maj

På valdagen röstar du i första hand i den vallokal som står på ditt röstkort. Röstkorten skickas till alla röstberättigade 2-8 maj.

Läs noga på ditt röstkort vilket valdistrikt du tillhör och var din vallokal ligger.

Valdistrikt och vallokaler

Valdistrikt

Vallokal

Gemön-Möckeln

Gemöskolans matsal

Centrum

Vitsippans förskola

Klöxhult

Liljebackens förskola

Haganäs

Tornets förskola

Norregård

Norregårds förskola

Göteryd

Delarygården

Diö-Stenbrohult

Diö skola

Virestad-Eneryda

Medborgarhuset i Liatorp

Häradsbäck-Bråthult

Bråthults skola

Vallokalerna är öppna klockan 08.00-21.00 under valdagen.

Förtidsröstning

Om du inte har möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen kan du istället förtidsrösta.