Budröstning

Logga Val 9 september 2018

Du får rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och därför inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Dessutom kan alla som bor där lantbrevbärare finns rösta med lantbrevbäraren som bud.

En budröst är en röst som du gör i ordning själv hemma eller på annan plats och som sedan lämnas in i val- eller röstningslokal av ett bud.

Förutom budet ska det finnas ett vittne som kan intyga att rösten gjorts i ordning på rätt sätt. Du behöver inte visa för varken budet eller vittnet vilket parti du röstar på.

För att kunna budrösta behöver du särskilt material. Kontakta kommunen eller Valmyndigheten för att beställa materialet.

Tänk på att följa instruktionerna i materialet noga. Var särskilt noggrann med att du, vittnet och budet fyller i alla uppgifter på ytterkuvertet. Se även till att kuvertet är ordentligt igenklistrat när du lämnar över kuvertet till budet.

Observera att budröstning liksom all annan röstning bygger på att du själv som väljare själv ger uttryck för din vilja. Det är inte möjligt för någon annan att rösta åt dig via fullmakt.

Vem kan vara vittne?

Vem som helst kan vara vittne. Enda kravet är att vittnet har fyllt 18 år.

Vem kan vara bud?

Det är bara vissa personer som får lov att vara bud vid budröstning:

  1. din make, sambo eller partner samt ditt eller dina, makens, sambons eller partnerns barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
  2. de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter,
  3. lantbrevbärare anställda av PostNord,
  4. anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

För att vara bud måste man ha fyllt 18 år.

Kommunala bud

Under tidigare val har kommunen utsett kommunala tjänstemän som har fått lov att vara bud i samband med budröstning. Efter en lagändring har de ersatts av ambulerande röstmottagare, vilka fungerar på liknande sätt. En skillnad är dock att ambulerande röstmottagare till skillnad från bud får hjälpa väljare att göra i ordning sin röst.