Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Mål, planer och kvalitet

Statliga och kommunala styrdokument  

Skolans planer/rutiner har arbetats fram utifrån styrdokument på statlig och kommunal nivå.   

Riksdagen har genom läroplanerna talat om vilka grundläggande värden som verksamheten inom Utbildningsförvaltningen skall bygga på. Läroplanerna visar på uppgifter och ger mål och riktlinjer för arbetet. De beskriver vilket ansvar som faller på rektor, personal, barn/elever och hem. Du kan läsa läroplanerna på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats. 

För varje ämne eller kurs i skolan finns en kursplan som talar om syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska uppnå. Det finns också  betygskriterier som anger kraven för de olika betygsstegen. Kursplaner och betygskriterier hittar du på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Ytterligare information om aktuella frågor som rör förvaltningens verksamhet kan också finnas på hemsidor från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Länk till annan webbplats., Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Utbildningsdepartementet Länk till annan webbplats. och Riksdagens utbildningsutskott. Länk till annan webbplats.

I lokala beslut anger fullmäktige och utbildningsnämnd ramarna för förvaltningens arbete genom beslut om skolorganisation och budget. Kommunfullmäktige har också antagit en policy för gåvor och sponsring i skolan Länk till annan webbplats..

Utifrån dessa styrdokument har förvaltningen formulerat sin verksamhetsidé:

  • Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elever utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare.
  • Allas resurser tas tillvara i en stimulerande verksamhet präglad av tillit och höga förväntningar.
  • Alla möter framtiden med positiv självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan!
Till toppen