Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förvaltningskontor

Roger Johansson

Utbildningschef

Ansvarar för att verksamheten utvecklas i ett helhetsperspektiv och har det övergripande ansvaret för att styrdokumenten styr verksamheten.
Är föredragande i Utbildningsnämnden och ser till att nämndens beslut verkställs.
Omvärldskontakt med näringsliv, forskning och utbildningsnätverk.  

Eva-Marie Andersson

Nämndsekreterare, Skolskjutshandläggare

Handlägger skolskjutsverksamheten i samarbete med rektorer och skolskjutsentreprenör.

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Eva-Marie Andersson

Camilla Svensson

Utvecklingsstrateg
Driver och samordnar utvecklings- och kvalitetsarbetet inom kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI.  Samordnar kommunens förstelärare och övriga förvaltningsövergripande utvecklingsfunktioner. Ansvarar för utbildningsförvaltningens omvärldsbevakning samt kartlägger och samordnar kommunens utvecklings- och kompetensbehov inom utbildningsområdet.

Utvecklingsstrateg

Camilla Svensson

Anna Rix Grönvall

Grundskolechef

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för skola, resursskola och fritidshem. Är chef för rektorerna, har ansvaret för den övergripande verksamhetsinriktningen och riktad kompetensutveckling.

Verksamhetschef Grundskola

Anna Rix-Grönvall

Jenni Karlsson

Verksamhetschef förskola

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för förskola, pedagogisk omsorg och Öppna förskolan. Är chef för förskolecheferna, har ansvaret för den övergripande verksamhetsinriktningen och riktad kompetensutveckling. Utbildningsförvaltningens representant i styrgruppen för Familjecentralen.

Samuel Svensson

Administrativ chef

Övergripande ansvar för utbildningsförvaltningens administration samt kommunsamordnare av VFU.

Kerstin Sörensen

Barnomsorgshandläggare

Ordnar barnomsorg till föräldrar som tänker börja arbeta eller studera.Handlägger ansökan, placering, schema och avgift.

Ekonomihandläggare

Ekonomi och personaladministration inom förskola

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Kerstin Sörensen

Marie Lilja

Ekonomihandläggare

Ekonomi och personaladministration

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Marie Lilja

Anneli Tainio

Assistent

Post, diarie och fakturor

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Anneli Jama

Utbildnings-

förvaltningens

expedition

tfn 0476-550 00
e-post utbildning@almhult.se

Besöksadress

Stortorget 1

Postadress

Box 501, 343 23 Älmhult

Utbildningschef

Roger Johansson

Verksamhetschef gymnasium/vux

Samuel Svensson

tfn 0476-552 78
e-post till Samuel Svensson

Verksamhetschef Grundskola

Anna Rix-Grönvall

Verksamhetschef förskola

Jenni Karlsson

Verksamhetschef kultur och fritid

Jörn Engkvist

telefon 0476-55130
e-post till Jörn Engkvist

Administrativ chef

Samuel Svensson

tfn 0476-552 78
e-post till Samuel Svensson

Utvecklingsstrateg

Camilla Svensson

IKT-strateg

Peter Lundström

Verksamhetscontroller

Camilla Åström

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Camilla Åström

Nämndsadministration

Eva-Marie Andersson

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Eva-Marie Andersson

Placering av barn i förskola och fritidshem

Kerstin Sörensen

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Kerstin Sörensen

Skolskjutsar

Eva-Marie Andersson

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Eva-Marie Andersson


Christian Tegnvallius

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Christian Tegnvallius

Placering av elever i grundskola

Marie Lilja

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Marie Lilja

Administration av fakturor

Kerstin Sörensen

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Kerstin Sörensen

Anneli Jama

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Anneli Jama

Diarieföring

Anneli Jama

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Anneli Jama

Eva-Marie Andersson

tel 0476-550 00 (servicecenter)
e-post till Eva-Marie Andersson

Vikariesamordning

Anneli Jama

telefon Vikariepoolen 0476-550 66,
telefontid: kl. 07.00-11.00

Till toppen